Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
20 september 2013

Bezoek Sluiskiltunnel

Regelmatig ontvangt de Dienst Metro expertteams van andere tunnelprojecten binnen Nederland of buitenlandse delegaties om te zien en horen hoe we bij de Noord/Zuidlijn omgaan met techniek, management, communicatie en politiek tijdens de bouw van de metrotunnel. Vaak combineren we een tunnelrondleiding van het Informatiecentrum Noord/Zuidlijn met lezingen van sleutelfiguren bij de Dienst Metro en de Noord/Zuidlijn. Op deze dag ontvangen we de Sluiskiltunnel, een tunnelboorproject van twee tunnelbuizen voor het wegverkeer onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Live kennissessies