Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
8 juni 2015

Kennissessie aanbesteden communicatie

De afgelopen weken kwamen spraakmakers in het debat over het wel of niet uitbesteden van communicatie aan het woord in een serie artikelen op deze site. Op 8 juni komen alle geïnterviewden in het dossier, in Amsterdam samen voor een discussiebijeenkomst. Het verslag van die dag volgt zo snel mogelijk op deze site.

Live kennissessies