Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
23 juni 2016

Aanbesteden en contracteren – leren van ROL-stationsrenovaties

Hoe hadden we het bedacht, hoe is het gegaan, en hoe zouden we het nu doen? Die vragen staan centraal tijdens de KennisMaking over de evaluatie aanbesteding ROL-stationsrenovatie Oostlijn. Deelnemers zijn projectmanagers bij Verkeer & Openbare Ruimte, het Projectmanagementbureau, Ingenieursbureau Amsterdam, het Tenderboard Fysiek en het Projectencentrum en afdeling Juridische Zaken en Eigendom & Beheer van Metro en Tram van de Gemeente Amsterdam.

Deze ochtend zullen zowel het perspectief van de opdrachtgever als – nemer uitgebreid aan de orde komen. In het tweede deel van de sessie buigen de deelnemers zich in subgroepen over dilemma’s, die ze vervolgens vertalen naar de werkpraktijk.

Een verslag van de bijeenkomst verschijnt later op deze website. Lees ook vooral de eerdere bijdragen in het dossier Contracteren en Aanbesteden op deze site.

 

Live kennissessies