Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
16 september 2016

Australische ambtenaren komen leren over tunnels

Een programma van twee dagen voor slecht 3 ambtenaren van het ministerie van Planning en Milieu van de Australische provincie New South Wales (waar de hoofdstad Sydney deel van uitmaakt) – is dat niet een tikje overdreven? Nee, besloot kennismanagement van Metro en Tram. En dus ontving directeur Jan van der Meulen de twee heren en een dame in het net verbouwde oude informatiecentrum van de Noord/Zuidlijn. Er komt een nieuwe metro in Sydney, met een tunnel die ook onder de befaamde Sydney Harbour (met de bekende brug en operagebouw) zal lopen. Reden voor de drie bestuurders om zowel in Londen – waar ze drie dagen daarvoor geweest  waren – en Amsterdam te leren van vergelijkbare projecten die al in een verder stadium zijn.

De nieuwe lijn in Sydney krijgt en traject van 60 kilometer, met vier stations in de stad zelf, waarvoor zestig gebouwen van soms wel twintig verdiepingen hoog gesloopt gaan worden (ondenkbaar in Amsterdam!). Budget: één miljard euro. Het is voor de Australiërs twintig jaar geleden dat ze een metro aanlegden in dit deel van het immense land, en de eerste die onder de haven doorgaat. Een complex project, kortom. Begrijpelijk dat ze, ondanks de afstand en het verschil in omvang van het project, in Amsterdam kwamen neuzen.

In twee dagen kregen ze een divers palet van mensen te zien en spreken: op maandag was er eerst tijd voor een korte introductie en wederzijdse kennismaking met Jan van der Meulen, waarna bouwinspecteur Erik Petit vertelde over het verkrijgen van vergunningen en afstemmen met de omgevingsdiensten. Vrijdag stond een presentatie van omgevingsmanager Kees Kaptein op het programma, evenals een rondleiding door het toekomstige station Vijzelgracht door Margit Dokter en een gesprek met Pelle de Wit (manager commisioning Noord/Zuidlijn) en een inkijkje over de startfase van het project door oud-directeur projectbureau Arie Klinkert.

De bijeenkomst was een succes, ook voor de Amsterdammers zelf. Jan van der Meulen: “Het is altijd eervol als mensen hierheen komen omdat ze menen iets van ons te kunnen leren. Zeker als ze, zoals nu, daarvoor de halve wereld over moeten reizen. Bovendien steken we zelf meestal ook weer veel op van de gesprekken met onze gasten.”

 

Live kennissessies