Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
21 oktober 2013

Bezoek Sluiskiltunnel

Regelmatig ontvangt de Dienst Metro expertteams van andere tunnelprojecten binnen Nederland of buitenlandse delegaties om te zien en horen hoe we bij de Noord/Zuidlijn omgaan met techniek, management, communicatie en politiek tijdens de bouw van de metrotunnel. Op maandag 21 oktober komen de projectleiders en de afdeling communicatie langs van de Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen.

Vanuit de Dienst Metro zijn de volgende mensen aanwezig: Alex Sheerazi, Sacha van Anraat, Manon Raats en Menno van Iterson. Zij zullen een tweetal presentaties geven over interne communicatie en de communicatie rondom veiligheid.

Live kennissessies