Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
24 april 2014

Bijeenkomst: ‘Leren van je fouten’

‘Lering trekken uit het verleden, zodat lopende en toekomstige projecten er hun voordeel mee kunnen doen.’ Met die ambitie startte in 2012 het programma Samenspel en tegenspraak, een serie workshops voor projectmedewerkers van grotere projecten in Amsterdam en het King-netwerk. De lessen die daaruit kwamen, zijn nu handzaam gebundeld in de publicatie ‘Samenspel en Tegenspraak: Tien lessen uit de Noord/Zuidlijn’.

Delen met collega’s
Om alle kennis en ervaringen uit de bijeenkomsten te delen met een bredere groep collega’s is ‘Samenspel en Tegenspraak: Tien lessen uit de Noord/Zuidlijn’ samengesteld, een gezamenlijke publicatie van Dienst Metro en King. Het boekje bevat bevindingen uit de workshops, de theorie over het hoe en waarom van samenwerken en functioneel dwarskijken, een duiding van de uitkomsten en interviews met o.a. Jeanine van van Pinxteren, stadsdeelvoorzitter Centrum en citaten van Eberhard van der Laan. 

Uitreiking
‘Leren van je fouten’ begint met de uitreiking van het eerste exemplaar van ‘Tien lessen uit de Noord/Zuidlijn’ aan Cis Apeldoorn, stedelijk directeur Ruimte en Economie van gemeente Amsterdam, en Jack Amesz, directeur van Ingenieursbureau Den Haag, de stad waar binnenkort de Rotterdamsebaan-tunnel wordt aangelegd.

Vervolg programma
Daarna gaan we in gesprek met Cis, Jack en ‘foutenexpert’ John Vollenbroek.  Leren van je fouten? Het is heel menselijk om aan missers een positieve draai te geven. Leren van fouten betekent iets heel tegennatuurlijks doen. We ontdekken wat de natuurlijke reactie is als een fout wordt gemaakt.  Om 18.00 uur sluiten we af met een borrel.

Datum en tijd
Donderdag 24 april van 16.30 tot 18.00 uur in het Informatiecentrum Noord/Zuidlijn, Stationsplein 7 in Amsterdam.

Meld je aan
‘Leren van je fouten’ is voor alle medewerkers van gemeente Amsterdam. We zien je aanmelding graag tegemoet via g.kho@metro.amsterdam.nl

Live kennissessies