Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
9 december 2015

Bijeenkomst met GVB over veiligheid

Zij moeten er straks in rijden, in de metrostellen die over het tracé van de Noord/Zuidlijn rijden; veertien metrobestuurders van het GVB, lijnmanagers en veiligheidskundigen namen daarom op woensdag 9 december vast een kijkje in het station-in-wording op het Rokin. Ze kwamen voor meer dan alleen een rondleiding; diezelfde ochtend gaven veiligheidskundigen van de Noord/Zuidlijn – team-V – presentaties over belangrijke veiligheidsonderwerpen waar ook het GVB-personeel mee te maken krijgt.

Zo vertelde Menno van Iterson over de succesvolle Safety? Check!-campagne, die het bewustzijn over veiligheid onder medewerkers op de bouwplaats moest vergroten. Volgens Menno zijn de filmpjes (zoals deze) en de Safety-award concrete, toegankelijke tools waarmee je goede resultaten kunt bereiken. De award wordt elk kwartaal uitgereikt aan het bouwteam dat op 21 criteria het best weet te scoren. “Belonen werkt beter dan straffen. Een prijs winnen voor goed gedrag, blijkt enorm motiverend te werken. De prijs wordt niet elk kwartaal uitgereikt, als de score te laag is, slaan we een keer over. Dat stimuleert aannemers en het projectteam ook om aan de slag te gaan en het veiligheidsniveau verder omhoog te krijgen.”

Scope-wijziging

Noord/Zuidlijn en veiligheid – die combinatie ging lange tijd over de bouw en het boren. De scope is ondertussen verschoven naar veiligheidsissues die met de afbouw te maken hebben: kan een tegelzetter wel veilig werken als er tien meter verderop iemand met een hoogspanningskabel werkt? Het door team-V ontwikkelde vergunningsysteem maakt voor iedereen duidelijk wie waar met welke middelen aan het werk is, zodat je een overzicht hebt van werkzaamheden over het hele tracé. Menno: “Als het elkaar in de weg zit, moeten keuzes gemaakt worden. Als we testen, moeten de tegelzetters op het perron blijven.”

Brand meester

Veiligheid is een van de speerpunten bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Harm Akse, adviseur spoorveiligheid bij het team van Integrale Veiligheid, onderdeel van de afdeling Systeem Integratie van project Noord/Zuidlijn, vertelde de aanwezigen over de belangrijkste uitgangspunten bij het ontstaan van een calamiteit; het zogenaamde safe haven-principe gaat van de zelfredzaamheid van reizigers uit. Harm: “In het geval van brand, zal een metro nooit in een tunnel stil blijven staan, een metro kan altijd doorrijden naar het volgende station. Daar kunnen reizigers uitstappen en zelf met de (stilstaande) roltrap naar buiten komen. We hebben alles met simulaties doorgerekend, en zelfs in het worst case scenario staat iedereen binnen een kwartier buiten.”

De animatie over brandveiligheid in de metro is hier te zien.

 

***

Gedurende het hele programma was er een bijzondere extra gast aanwezig: Joep, een enorme pluche olifant, was een week bij het gemeentelijk vervoerbedrijf op bezoek. Met deze mascotte van Villa Joep moet er meer aandacht komen voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker.

 

Live kennissessies