Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
17 september 2015

Café College Neerlands diep

Metro en Tram zal met een delegatie van maar liefst zeven aanwezig zijn op het café college dat Neerlands diep op 17 september organiseert over VTW’s. Het afhandelen van verzoeken tot wijziging (VTW’s) kost in projecten veel tijd, geld en energie en veroorzaakt vaak spanningen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. ProRail heeft daarom van het reduceren van het aantal VTW’s een speerpunt gemaakt en boekt daarmee mooie resultaten. Deze bijeenkomst heeft als doel te onderzoeken hoe we de initiatieven van ProRail om te verbeteren, kunnen verbreden en toepassen in de eigen projectpraktijk.

Live kennissessies