Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
11 september 2015

De totstandkoming van een onderhoudscontract

Hoe kunnen we opgedane kennis zo goed mogelijk toepassen in lopende en nieuwe projecten? Dat is een centrale vraag binnen Metro en Tram, gemeente Amsterdam.

Op vrijdag 11 september 2015 komen medewerkers van Metro en Tram en GVB in een besloten sessie bij elkaar om op basis van deze vraag terug te kijken op de manier waarop het onderhoudscontract bij de Renovatie Oostlijn – Vluchtwegmaatregelen tot stand is gekomen. Nadrukkelijk komt dan aan de orde hoe deze kennis en ervaring toegepast kan worden in lopende en nieuwe projecten, die hier in de nabije toekomst mee te maken krijgen, zoals de projecten Noord/Zuidlijn, Stationsrenovaties, Amstelveenlijn, OMA en andere.

Live kennissessies