Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
21 januari 2016

Het Flexival van het COB: The underground scene

(Foto: COB, Het Flexival in 2015 in Rotterdam)

Op 21 januari organiseert het COB het jaarlijkse Flexival. Tijdens deze dag wordt door de deelnemers net even anders tegen de ondergrond en ruimtelijke planning aangekeken. Ze zetten zich af tegen het gangbare. Niet als doel an sich, maar om te sporen naar waarde. De deelnemers zoeken naar verdieping en meerwaarde die de ondergrond kan bieden. Het Flexival biedt een mix van verdiepende lezingen, inspirerende sessies, film, excursies en boeken. Welcome to the underground!

De bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam en onderdeel van de dag is een uitgebreide excursie door één van de stations van de Noord/Zuidlijn. Tijdens de dag zijn er verschillende deelsessies waaronder een hoorcollege over de leermomenten van de Noord/Zuidlijn:  Kees Kapitein (omgevingsmanager Noord/Zuidlijn) vertelt over de omslag na de verzakkingen aan de Vijzelgracht in 2008 en deelt de belangrijkste lessen. Lessen opgedaan door schade en schande. Lessen niet alleen voor Amsterdammers, maar ook voor de buitenwereld. De essentie van alle lessen: organiseer samenspel en tegenspraak!

Op www.cob.nl kun je het hele programma lezen.

Live kennissessies