Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
26 oktober 2015

Dilemma’s rondom systeemgerichte contractbeheersing

Denken en doen we hetzelfde bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)? Nee – bleek tijdens de interne sessie die Metro en Tram op 26 oktober organiseerde in de Old Course golfclub in Duivendrecht. De praktijk blijkt bijna altijd weerbarstiger dan de theorie. Een theorie die – zo bleek al snel – niet vastomlijnd gedefinieerd is en dus binnen elk project andere vorm en inhoud krijgt.

Onder leiding van Paul Brinkman (manager contractzaken bij contract Transporttechniek & afbouw (TT&A) van de Noord/Zuidlijn) bogen die ochtend maar liefst 26 medewerkers van uiteenlopende projecten binnen de gemeente Amsterdam zich over de vraag tegen welke dilemma’s ze aanlopen. De praktijkvoorbeelden van Felix Paleari (Opstelterreinen Metro Amsterdam) en Roel Stubbe (K&O) boden genoeg aanknopingspunten voor kennisuitwisseling en discussie.

In deelsessies gingen de deelnemers aan de slag met vragen als: maken we wel gebruik van opgedane kennis in andere projecten, of vindt iedereen het wiel opnieuw uit? Geef je als opdrachtgever soms ook groen licht aan opdrachtnemer om te starten of door te gaan met werken als er nog geen formele acceptatie is? Hoe hoog ligt de lat voor verificatie bij/van toetsen? Levert een formele benadering vertraging op en kan je voor de voortgang beter kiezen voor onderbouwing achteraf?

 

Live kennissessies