Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
6 april 2016

Duurzame keuzes in ruimtelijke ordening

Een groep Planologie studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) bezoekt Amsterdam in het kader van hun vak Mobility & Network Infrastructures. Met een bezoek aan de Noord/Zuidlijn en een inhoudelijke workshop bij Metro en Tram-medewerker Rick Verdenius hopen ze inzicht te krijgen in het opzetten van een complex project in het algemeen, en specifiek de impact van het project op het bestaande mobiliteitsnetwerk en bloeiende stationsomgevingen. Theo Heida van Kennismanagement bij Metro en Tram zal de bijeenkomst faciliteren. Studenten zal gevraagd worden een quickscan te maken van verschillende stations van de Oostlijn.

 

Live kennissessies