Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
3 oktober 2016

Evaluatie release 7 Noord/Zuidlijn

Voor het reizigerspubliek gaat de Noord/Zuidlijn in juli 2018 in één keer rijden, maar intern is de ingebruikname opgeknipt in hapklare brokken. Zo leert het projectteam Noord/Zuidlijn van elke stap, en kan de volgende met meer kennis en ervaring genomen worden. Begin oktober was de evaluatie van ‘release 7’, waar het testen van de fysieke systemen centraal stond.

De kennis en capaciteit bij de afdeling Kwaliteit & Organisatie –  gepokt en gemazeld zijn in het doen van audits en reviews – werd ingezet voor deze evaluatie. Theo Heida van kennismanagement (onderdeel van K&O) sprak met mensen van het releaseteam zelf, maar ook mensen die op een andere manier bij het testen betrokken waren. Daarna kwam een groot deel van deze mensen – achttien medewerkers in totaal – op maandag 3 oktober samen om met Theo Heida als facilitator met elkaar de resultaten van de gesprekken door te nemen. Zo kunnen we aan de lessen en verbeterpunten ook concrete acties voor het vervolg koppelen. Moet de samenwerking beter? Hoe gaan we dat dan dóen – dat soort afspraken kan je alleen maken als je actief met in gesprek gaat.”

Uit de presentatie die Theo Heida maakte na de gesprekken, blijkt dat de belangrijkste focus van het releaseteam het zo snel als mogelijk laten doorvoeren van verbetermaatregelen na negatieve tests moet zijn.

Live kennissessies