Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
15 oktober 2013

Gastcollege Alex Sheerazi op TU Delft

Gastcollege van Alex Sheerazi over hoe de reputatie van de Noord/Zuidlijn is veranderd ‘van pispaal naar vertrouwen (en een beetje trots)’. Vanuit welke visie en met welke strategie gewerkt is aan het herstel van vertrouwen van de stakeholders in het project Noord/Zuidlijn. Een project dat in 2009/2009 zelfs het risico kende helemaal afgeblazen te worden… Juist op de TU Delft is het goed om het belang van communicatie en omgevingsmanagement te onderstrepen voor de leiders bij ondergrondse bouwprojecten van de troekomst. Zie ook het artikel van Alex Sheerazi en Freddy Elink Schuurman bij ‘Communicatie en Omgeving

Live kennissessies