Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
7 juni 2017

Groot project lang niet altijd gebaat bij politiek

Infrastructurele projecten en verantwoordelijke organisaties krijgen te maken met veel publieke en politieke aandacht. Zeker als projecten ontsporen, zoals de Noord/Zuidlijn overkwam. Dat kan averechts werken, stelt Freek van Berkel, die voor zijn promotie vanaf 2011 twee jaar onderzoek heeft gedaan bij de toenmalige dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV).

Op woensdag 7 juni komt Freek van Berkel vertellen over zijn ervaringen tijdens deze periode en de conclusies van zijn promotieonderzoek. Uit zijn onderzoek blijkt dat publieke belangstelling en politieke druk op infrastructurele projecten en betrokken organisaties verlammend kunnen werken. “Het ‘managen’ van de omgeving is een stuk ingewikkelder dan wordt beweerd, als projecten worden uitgevoerd in een politiek gevoelige omgeving”, vertelt Freek van Berkel. Men wil de boel weer onder controle krijgen, maar daardoor zijn projecten vaak meer tijd kwijt aan omgevingseisen dan aan projectrealisatie. Ook kan de nadruk op afronding van het werk binnen de gestelde termijn bij dit soort projecten ten koste gaan van andere belangen, zoals lange termijn onderhoud van infrastructurele objecten.

(deze lezing is intern voor medewerkers van de gemeente Amsterdam)

 

Live kennissessies