Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
29 januari 2015

Hergebruik van rem-energie

Vierdejaars studenten elektrotechniek aan de Hogeschool van Amsterdam hebben op donderdag 29 januari een brainstormsessie bij Metro en Tram. Zij zijn deelnemer van het CleanTech Honoursprogramma waar onderzoek wordt gedaan naar de verduurzaming van steden.

Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met een aantal bedrijven (Allego, Taxi-Electric, Philips) en met de gemeente Amsterdam.

Als onderdeel van dit programma organiseren zij een themadag bij Metro en Tram. Zij krijgen een rondleiding bij de Noord/Zuidlijn en als tegenprestatie helpen zij door hun creativiteit en kennis in een brainstorm/co-creatie sessie in te zetten om een relevant probleem op te lossen.

Metro en Tram doet onderzoek naar het benutten van de energie die metro’s produceren bij het remmen (regeneratief remmen). Het probleem hierbij is dat als er geen andere metro in de buurt is om deze energie af te nemen er iets anders met deze energie moet gebeuren. Hierover gaan de studenten op 29 januari nadenken, samen met de experts van Metro en Tram.

Live kennissessies