Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
9 december 2015

Het in beheer nemen van grote projecten gaat niet vanzelf

De soepele ingebruikname van Spoorzone Delft, begin 2015, is een inspirerend voorbeeld voor de ploeg die die klus voor de Noord/Zuidlijn nog moet klaren. Ruim vijftig medewerkers van MET, GVB en SRA kwamen daarom op 9 december naar de presentatie van projectmanager Jan Luijks.

Op initiatief van Erik Maas, Portaalmanager E&B Acceptatie, Overdracht & Ingebruikname projecten Metro en Tram, kwam Jan Luijks naar Amsterdam om zijn ervaringen en lessen met zijn Amsterdamse collegae te delen. De grote opkomst, laat zien dat het onderwerp leeft. Zowel tijdens de presentatie, als direct daarna op de borrel, werd en druk en levendig gediscussieerd over overeenkomsten en verschillen tussen Spoorzone Delft en de Noord/Zuidlijn.

‘De beheerder moet zo vroeg mogelijk bij het project betrokken zijn’, zei Luijks in een eerder interview op deze site. ‘In die fase van het project was er nog ruimte en invloed om bij te sturen, onze eigen prestatie-eisen in te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Daar zijn de ontwerpen nog wezenlijk op aangepast, zodat onze beheer- en onderhoudsbelangen beter geborgd werden.’

Veel interactie

Er kwamen vragen, veel vragen, uit de zaal. Hoe je de duale rol – samenwerken en tegelijkertijd strikt vasthouden aan je eigen eisen – kon combineren? (Jan: ‘Dat was soms schipperen, de ene keer weegt het eigen belang zwaarder, het andere moment is samenwerken belangrijker”)
Of hij achteraf wel eens een verkeerde afweging hierin heeft gemaakt (“Achteraf bleek de brandmeldinstallatie toch onvoldoende getest. We hebben toch storingen gehad waardoor we technische zaken in systeem hebben moeten corrigeren”_
Hoe voorkom je dat de eisen en het kwaliteitsniveau na ‘start exploitatie’ op orde blijft, en dat er een restje energie over is om de restpunten af te handen (“Dat was een taai traject, ook omdat er ondertussen nieuwe veiligheidsregels van kracht geworden waren, waardoor er aanpassingen nodig waren na start exploitatie”)
Wordt kwaliteit in stand gehouden als inkt van J-verklaring opgedroogd is?
(“Met instandhoudingsconcepten dagen we onderhoudsaannemer mee uit om prestatie in stand te houden, storingsniveau omlaag, risico gestuurd onderhoud.
Maar als concessieperiode eindigt en nieuwe partij staat voor de deur, wat dan?

De opbrengst was zo nuttig, dat er nog een nabespreking met betrokken MET’ers komt.

De presentatie van Jan Luijks staat in onze bibliotheek

Live kennissessies