Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
26 januari 2018

Ronde tafel gesprekken Noord/Zuidlijn

Op vrijdag 26 januari 2018 vindt de “Ronde Tafel Bestuurders” plaats in het kader van de afronding van het project Noord/Zuidlijn. Dit project wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en is belegd bij het organisatieonderdeel Metro en Tram. Het organiseren van de Ronde Tafelsessies is een onderdeel van de kennisbehoudopdracht die Metro en Tram heeft […]

25 januari 2018

Team follow up E&B/Projectencentrum

De rve Metro en Tram, onderdeel van de gemeente Amsterdam, bereidt zich voor op de toekomst. Eigendom en Beheer (E&B) en het Projectencentrum, de pijlers waarop de organisatie steunt, moeten goed gefundeerd zijn zodat er straks een robuust bouwwerk staat dat ook zonder Noord/Zuidlijn overeind blijft. Inmiddels zijn E&B en het Projectencentrum het stadium van […]

24 januari 2018

MET gastheer Dag van de Light Rail

Railforum is het platform waar nagenoeg alle railgerelateerde organisaties elkaar ontmoeten, kennis ontwikkelen en kennis delen. Leden zijn opdrachtgevers (vervoersautoriteiten), vervoerders, infrabeheerders, toeleveranciers, aannemers, kennisinstituten, maar ook ZZP-ers kunnen op persoonlijke titel lid zijn. Al enkele keren is MET gastheer geweest van zogenaamde kenniskringen, waaronder de kenniskring Stedelijke Rail. Die organiseert 24 januari bij Metro […]

15 januari 2018

Wat is de ondergrond waard?

Wat draagt de bodem bij aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan en hoe maak je dat betaalbaar? Daar draait het om tijdens het Flexival op 25 januari 2018 op de Bouwcampus in Delft. De dag wordt georganiseerd door het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB). Het dagvullende programma bestaat uit een plenair deel met lezingen […]

10 oktober 2017

Indonesische ambtenaren doen rondje Nederland

Onder leiding van Universiteit Nyenrode (real estate center), kwamen begin oktober 20 medewerkers van het Indonesische Ministerie van Financiën een veertiendaagse training volgen over ‘Capacity Enhancement in Highest and Best Use Analysis of Public Infrastructure Assets’ . Onderdeel van die training was het bezoeken van verschillende infrastructurele projecten die de deelnemers inzichten en handvatten konden […]

27 juni 2017

Noord/Zuidlijn-medewerkers in webinar samenwerken Neerlands diep

Vorig jaar organiseerde kennisinstelling Neerlands diep het Nd Webinar Duurzaam samenwerken vanuit de Marktvisie. Het thema samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sprak aan, wat terug te zien was in het hoge aantal kijkers. In het Nd Webinar op 27 juni 2017 staat dit thema wederom centraal, meer specifiek op de invloed van de (lijn)organisaties van […]

26 juni 2017

Symposium Zuidasdok: Alleen doen is geen optie

Op maandag 26 juni organiseert projectorganisatie Zuidasdok in samenwerking met Neerlands diep een symposium waarin de samenwerkingsfilosofie van Zuidasdok en de wijze waarop we die integraal binnen het project toepassen centraal staat. Het motto is: Alleen doen is geen optie. “Wij zien het creëren van goede samenwerkingscondities niet als een keuze, maar als absolute noodzaak […]

7 juni 2017

Groot project lang niet altijd gebaat bij politiek

Infrastructurele projecten en verantwoordelijke organisaties krijgen te maken met veel publieke en politieke aandacht. Zeker als projecten ontsporen, zoals de Noord/Zuidlijn overkwam. Dat kan averechts werken, stelt Freek van Berkel, die voor zijn promotie vanaf 2011 twee jaar onderzoek heeft gedaan bij de toenmalige dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV).

17 mei 2017

Bont gezelschap OV-professionals naar NZL

Op 17 mei volgt een gemêleerd gezelschap van zo’n twintig openbaar vervoer-professionals, waaronder onderzoekers, medewerkers van het GVB en andere openbaar vervoerders en promovendi, een dag college over de laatste ontwikkelingen in het openbaar vervoer in het Amsterdamse Tropenmuseum. De inhoudelijke colleges gaan vooral over planning; naar de Noord/Zuidlijn wordt met interesse gekeken naar de […]

28 april 2017

Bezoek Duitse studenten European Railway management

Een groep Duitse studenten van de studie European Railway management bezoekt Amsterdam voor een uitgebreide rondleiding langs verschillende stations van de Noord/Zuidlijn. De rondleiding wordt verzorgd door Duco Vaillant.

23 januari 2017

Projectspiegel projectbeheersing door Neerlands diep

Wat ging/gaat er goed, en wat kon/kan beter? Met de laatste etappe van de bouw van de Noord/Zuidlijn is stroomversnelling is het verleidelijk niet achterom, maar vooral vooruit te kijken – toch is het goed om juist nu ook stil te staan bij het proces, om zo kennis en ervaring vast te leggen. Niet alleen […]

8 december 2016

Ontbijtsessie: ‘huwelijksperikelen’ in een D&C-verbintenis

Hoeveel ‘liefde’ kan het verstandshuwelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer binnen een integraal project hebben? En hoeveel vrijheid geef je elkaar? Die vragen stonden centraal op de vroege ochtendsessie die Kennismanagement bij MET samen met Neerlands diep en TASK op 8 december jongstleden organiseerde. De conclusie: ‘De zachte kant bepaalt het eindresultaat.’ “Zeven uur ’s ochtends […]

29 november 2016

Inhousedag studievereniging BCC Sociale geografie en Planologie (UvA)

Een groep van dertig UvA-studenten zal deze dag een breed programma krijgen over de projecten van Metro en Tram in het algemeen en de Noord/Zuidlijn in het bijzonder. Na een rondleiding op de bouwplaats, zal omgevingsmanager Kees Kaptein de studenten alle ins en outs overdragen van succesvol omgevingsmanagement bij complexe infraprojecten. Informatie die ze aan […]

22 november 2016

Communicatie in ingewikkelde bouw- en infraprojecten

Wat is de kwaliteit van de communicatie in grote complexe bouw- en infraprojecten? En is deze verbeterd in de bijna tien jaar dat kennisinstituut Neerlands diep in deze sector kennis en ervaringen laat uitwisselen? Een interessante vraag, vonden Manon Raats en Jenny Kamstra. Een mooi thema ook om iets te doen tijdens hun afscheid als […]

27 oktober 2016

KennisMaking testen

De opleverdatum voor de Noord/Zuidlijn is bekend: op 22 juli 2018 gaat de nieuwe metrolijn in één keer zijn volledige dienstregeling rijden. Op diezelfde dag zal het hele lokale en regionale openbaar vervoer in de stadsregio ook omklappen. Een operatie vanjewelste, een ‘olympische uitdaging’- betrokkenen komen superlatieven te kort om aan te geven dat het […]

25 oktober 2016

Brussels metro-team in Amsterdam

De nieuwe Brusselse metrolijn die het Noordstation moet verbinden met Bordet in Evere moet tegen 2025 klaar zijn. Volgend jaar worden de vergunningen aangevraagd voor de aanleg van deze 5 km lange metrolijn, die zeven nieuwe stations zal tellen. Ter voorbereiding bezoekt een team van het Belgische project op dinsdag 25 oktober Amsterdam. Daar bezoeken […]

3 oktober 2016

Evaluatie release 7 Noord/Zuidlijn

Voor het reizigerspubliek gaat de Noord/Zuidlijn in juli 2018 in één keer rijden, maar intern is de ingebruikname opgeknipt in hapklare brokken. Zo leert het projectteam Noord/Zuidlijn van elke stap, en kan de volgende met meer kennis en ervaring genomen worden. Begin oktober was de evaluatie van ‘release 7’, waar het testen van de fysieke […]

16 september 2016

Kennisuitwisseling trainees ProRail

Vrijdag 16 september stond onze nieuwe vergader- en ontmoetingsruimte op Stationsplein 7 vol met jonge collega’s. Die ochtend stond de kennisuitwisseling met de trainees van ProRail namelijk op het programma. Zeker 12 collega’s van ProRail en 5 vanuit MET E&B hadden zich aangemeld voor het ochtendprogramma en ‘s middags ging de hele groep door voor […]

16 september 2016

Australische ambtenaren komen leren over tunnels

Een programma van twee dagen voor slecht 3 ambtenaren van het ministerie van Planning en Milieu van de Australische provincie New South Wales (waar de hoofdstad Sydney deel van uitmaakt) – is dat niet een tikje overdreven? Nee, besloot kennismanagement van Metro en Tram. En dus ontving directeur Jan van der Meulen de twee heren […]

30 augustus 2016

Ontmoeting VIA15 en Noord/Zuidlijn

Op dinsdag 30 augustus werd onze nieuwe vergader- en ontmoetingsruimte op Stationsplein 7 in gebruik genomen voor een kennissessie tussen het project VIA15 (versterking wegennetwerk Arnhem-Nijmegen) en MET (Noord/Zuidlijn). Rijkswaterstaat had ook de regiopartners voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Zeker 20 collega’s, naast de projectteamleden ook vanuit de provincie Gelderland, de 5 gemeenten (Zevenaar, Duiven, Lingewaard, […]

25 augustus 2016

Thijs van Steen houdt techtalk Neerlands diep

Op 25 augustus jongstleden organiseerde kennisinstituut Neerlands diep de jaarlijkse zomerborrel. Het thema van deze zomerborrel was ‘Technologie als gamechanger’. Thijs van Steen, manager systeemintegratie Noord/Zuidlijn, was een van de vier sprekers op dit druk bezochte evenement. Hij vertelde over de timing en fasering van innovatie in projecten. Ook de drie andere sprekers gaven hun […]

7 juli 2016

KennisMaking Amstelveenlijn en Gate Review

Voor het project Amstelveenlijn is begin 2016 het uitvoeringsbesluit genomen. In de voorbereiding hiervan zijn diverse reviews uitgevoerd om het project klaar te stomen voor uitvoering. Wat kunnen we leren van deze ervaring met de reviews? En hoe ziet een Amsterdamse Gate Review aanpak er idealiter uit? Deze vragen staan centraal  tijdens de KennisMaking op […]

27 juni 2016

Workshop monitoring COB

De afgelopen jaren hebben er in Nederland enkele grote ondergrondse infrastructuurprojecten plaatsgevonden waarbij intensief is gemonitord. De massa aan predicties, meetdata en evaluaties bevat een schat aan informatie over de effectiviteit van de metingen en maatregelen. Het project Monitoring wil de praktijkervaringen inzichtelijk maken en zo toekomstige infraprojecten in binnenstedelijk gebied verder helpen. De Noord/Zuidlijn […]

23 juni 2016

Aanbesteden en contracteren – leren van ROL-stationsrenovaties

Hoe hadden we het bedacht, hoe is het gegaan, en hoe zouden we het nu doen? Die vragen staan centraal tijdens de KennisMaking over de evaluatie aanbesteding ROL-stationsrenovatie Oostlijn. Deelnemers zijn projectmanagers bij Verkeer & Openbare Ruimte, het Projectmanagementbureau, Ingenieursbureau Amsterdam, het Tenderboard Fysiek en het Projectencentrum en afdeling Juridische Zaken en Eigendom & Beheer […]

21 juni 2016

Webinar: duurzaam samenwerken vanuit de Marktvisie

Begin dit jaar is de Marktvisie gelanceerd, een initiatief van onder andere Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland, gericht op betere samenwerking in de bouwsector. Op dinsdag 21 juni vanaf 20.00 uur kun je deelnemen aan een webinar dat gaat over de implementatie van de Marktvisie: hoe zorgen we dat we daadwerkelijk de omslag maken van vechtcontracten […]

20 juni 2016

Decharge team Diepe Stations

Op maandag 20 juni sluiten Gerard Sheffrahn en zijn team officieel het contract Diepe Stations af. In het inhoudelijke deel van het programma zal stilgestaan worden bij de geleerde lessen en ervaringen van dit complexe en beladen onderdeel van de bouw van de Noord/Zuidlijn. In een ‘lagerhuisdebat’ gaat deelnemers vervolgens met elkaar in debat naar […]

18 mei 2016

Thema-avond projectmanager nieuwe stijl

Op woensdagavond 18 mei organiseert TASK een thema-avond over de Projectmanager Nieuwe Stijl. Thijs van der Steen en Harold van Steeg van de Noord/Zuidlijn delen hun ervaring met dit thema vanuit de praktijk. Wat is een Projectmanager Nieuwe Stijl? De (civiele) markt om ons heen verandert snel, dat heeft ook gevolgen voor de manier van […]

12 mei 2016

Kennismaking over integrale projecten

Het afgelopen jaar hielden we een serie interviews over de samenwerking binnen Design en Construct contracten met directie, projectleiders en projectmanagers van opdrachtnemers- en opdrachtgeverszijde bij de Noord/Zuidlijn en ROL-SRN. Deze gesprekken vormen de basis voor een live kennissessie, waarin we de leerpunten, vragen en dilemma´s die naar boven kwamen in de interviews behandelen. Doel […]

15 april 2016

Geotechniek en Noord/Zuidlijn

Het is boren voor de Noord/Zuidlijn ligt al een tijd achter ons, maar nog steeds krijgen we regelmatig verzoeken uit binnen- en buitenland om over de ervaringen te vertellen. Logisch ook, want nog steedse gelden de gebruikte technieken als innovatief. Op 15 april komt een groep studenten Civiele Techniek uit Brussel naar Amsterdam om naar […]

6 april 2016

Duurzame keuzes in ruimtelijke ordening

Een groep Planologie studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) bezoekt Amsterdam in het kader van hun vak Mobility & Network Infrastructures. Met een bezoek aan de Noord/Zuidlijn en een inhoudelijke workshop bij Metro en Tram-medewerker Rick Verdenius hopen ze inzicht te krijgen in het opzetten van een complex project in het algemeen, en specifiek de […]

31 maart 2016

Platform beheer en onderhoud COB

Het COB – kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik – organiseert op 31 maart de eerstvolgende bijeenkomst van het platform Beheer en Onderhoud. Dit keer zal de sessie gaan over de samenwerking tussen beheerder en markt (regievoering en rolverdeling). Vanuit Metro en Tram is Erik Bijlsma, Assetowner nieuwe rail infra, aanwezig om een presentatie […]

25 maart 2016

‘MET’ van Singapore bezoekt Amsterdam

Onze collega’s uit Singapore komen deze week naar Amsterdam om van assetmanager Eric Bijlsma van Metro en Tram meer te leren over de geleerde lessen en ervaringen rondom Eigendom en Beheer bij de Noord/Zuidlijn.

10 maart 2016

Land – en tuinbouwers bij NZL

Het verband tussen de land- en tuinbouwsector en de Noord/Zuidlijn is wellicht niet direct evident, maar toch brengt de een netwerk van circa 40 professionals uit van de Topsector Agri&Food (uitvoeringslijn Markt en Maatschappij) van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO op 10 maart een bezoek aan Amsterdam. Ze komen met name om te leren […]

26 februari 2016

Ruimtelijke gevolgen van de NZL

Twintig, gedeeltelijk buitenlandse studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Saxion University of Applies Sciences in Deventer maken een excursie rond de thema’s transport/mobility en planning cities in Amsterdam. In dat kader brengen ze ook een bezoek aan de Noord/Zuidlijn, waar communicatiemedewerker Duco Vailliant een presentatie en rondleiding zal verzorgen over de Noord/Zuidlijn in het […]

25 februari 2016

Scholieren ‘bouwen’ nieuw station

Het Amsterdamse Calandlyceum heeft de enige Technasium-opleiding in Amsterdam. Het Technasium biedt bèta-onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen met vwo-advies. Leerlingen krijgen er zes uur per week het vak Onderzoeken & Ontwerpen. In die uren worden ze uitgedaagd om oplossingen te verzinnen en ideeën aan te dragen voor prikkelende ‘kwesties’. In dit kader hebben 50 leerlingen uit […]

23 februari 2016

Wat kan Zuidas(dok) leren van de NZL?

Omgevingsmanagers van de Noord/Zuidlijn André Guit, Esther Hesp en Kees Kaptein bezochten hun collega’s bij Zuidas/Zuidasdok om geleerde lessen te delen op het gebied van omgevingsmanagement en communicatie. De Noord/Zuidlijn en Zuidas(dok): twee totaal verschillende projecten op totaal verschillende locaties, met totaal verschillende stakeholders. Toch delen ze meer dan ze verschillen: de complexiteit van de […]

21 januari 2016

Het Flexival van het COB: The underground scene

(Foto: COB, Het Flexival in 2015 in Rotterdam) Op 21 januari organiseert het COB het jaarlijkse Flexival. Tijdens deze dag wordt door de deelnemers net even anders tegen de ondergrond en ruimtelijke planning aangekeken. Ze zetten zich af tegen het gangbare. Niet als doel an sich, maar om te sporen naar waarde. De deelnemers zoeken naar verdieping en meerwaarde […]

20 januari 2016

Noorse delegatie bezoekt station De Pijp

Op woensdag 20 januari bezocht een delegatie van de Noorse spoorwegen (Jernbaneverket) Amsterdam om te leren van de Noord/Zuidlijn. De Noren bouwen een nieuwe intercity van Oslo naar Larvik/Skien. Langs het tracé zal onder de stad Drammen een wandeltunnel gebouwd worden. Een complexe uitdaging: de bodem onder de historische binnenstad bestaat uit bevroren modder en zand […]

19 januari 2016

Kennisuitwisseling communicatie met NS

Op dinsdag 19 januari is er een kennisbijeenkomst over communicatie met het communicatieteam van de NS. De deelnemers gaan zich verdiepen in de communicatieaanpak van de Noord/Zuidlijn. Deze wordt gepresenteerd door manager communicatie van de dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam, Alex Sheerazi.  

13 januari 2016

Project Signalling & Control Metro Amsterdam

Op 13 januari brengt een delegatie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) een bezoek aan de Noord/Zuidlijn. Zij bezoeken het in aanbouw zijnde station Rokin en verdiepen zich in het project Signalling & Control Metro Amsterdam (SCMA). Voor het bestaande metro netwerk en de nieuwe Noord/Zuidlijn in Amsterdam verzorgt Alstom de levering van een […]

10 december 2015

Meer dan een metro

Parallelsessie MeT op het COB-congres De Noord/Zuidlijn nadert zijn afronding. Volgens planning gaat de metro vanaf oktober 2017 rijden. Maar niet alleen ondergronds brengt de metro de stad in beweging. Ook daarboven betekent de komst van  de metro een grote verandering voor de stad. Vanuit de Noord/Zuidlijn is onderzoek gedaan naar de kansen die de […]

9 december 2015

Het in beheer nemen van grote projecten gaat niet vanzelf

De soepele ingebruikname van Spoorzone Delft, begin 2015, is een inspirerend voorbeeld voor de ploeg die die klus voor de Noord/Zuidlijn nog moet klaren. Ruim vijftig medewerkers van MET, GVB en SRA kwamen daarom op 9 december naar de presentatie van projectmanager Jan Luijks. Op initiatief van Erik Maas, Portaalmanager E&B Acceptatie, Overdracht & Ingebruikname […]

9 december 2015

Bijeenkomst met GVB over veiligheid

Zij moeten er straks in rijden, in de metrostellen die over het tracé van de Noord/Zuidlijn rijden; veertien metrobestuurders van het GVB, lijnmanagers en veiligheidskundigen namen daarom op woensdag 9 december vast een kijkje in het station-in-wording op het Rokin. Ze kwamen voor meer dan alleen een rondleiding; diezelfde ochtend gaven veiligheidskundigen van de Noord/Zuidlijn […]

19 november 2015

Op de rails zetten van ontspoorde projecten

Contractmanager Diepe Stations Gerard Scheffrahn praat 19 november over zijn ervaringen en geleerde lessen tijdens het Jaarcongres Procesmanagement. Zijn specialisme is het op de rails zetten van ontspoorde projecten. In 2009 werd hij verantwoordelijk voor de bouw van de stations van de Noord/Zuidlijn in de binnenstad van Amsterdam. Sinds 2013 is hij verantwoordelijk voor de […]

12 november 2015

Inrichten van communicatie bij grote bouw- en infraprojecten (Verslag)

Verslag van 12 november 2015 (kijk voor de foto-impressie onderaan) In de praktijk blijkt dat steeds meer contracten op basis van Design & Construct (D&C) worden opgesteld, waarbij (een deel van) de communicatie aanbesteed wordt. Bij vrijwel elke aanbesteding levert dit een nieuwe discussie op: wat doe je als opdrachtgever nog zelf, wie neemt de […]

6 november 2015

Mechanical engineers en London Underground bezoeken MeT

Op vrijdag 6 november bezocht een delegatie van het Institution of Mechanical Engineers (IMechE) uit Londen de Noord/Zuidlijn. De bezoekers hebben een ‘spoor’-achtergrond, de meeste werken voor de London Underground. Tijdens het bezoek krijgen zij uitleg over de bouw van de Noord/Zuidlijn en een toelichting op stakeholdermanagement en communicatie, ook hebben zij een bezoek gebracht […]

29 oktober 2015

Bezoek van team A9 Gaasperdammerweg

Communiceren en samenwerken met elkaar en omgeving. Op donderdag 29 oktober kwam het team van de A9 Gaasperdammerweg (RWS en IXAS) op bezoek bij Metro en Tram voor een intensieve kennissessie. A9 Gaasperdammerweg maakt onderdeel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het programma SAA is het grootste wegenprogramma van de komende 10 jaar. Het bestaat […]

26 oktober 2015

Dilemma’s rondom systeemgerichte contractbeheersing

Denken en doen we hetzelfde bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)? Nee – bleek tijdens de interne sessie die Metro en Tram op 26 oktober organiseerde in de Old Course golfclub in Duivendrecht. De praktijk blijkt bijna altijd weerbarstiger dan de theorie.

17 september 2015

Café College Neerlands diep

Metro en Tram zal met een delegatie van maar liefst zeven aanwezig zijn op het café college dat Neerlands diep op 17 september organiseert over VTW’s. Het afhandelen van verzoeken tot wijziging (VTW’s) kost in projecten veel tijd, geld en energie en veroorzaakt vaak spanningen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. ProRail heeft daarom […]

11 september 2015

De totstandkoming van een onderhoudscontract

Hoe kunnen we opgedane kennis zo goed mogelijk toepassen in lopende en nieuwe projecten? Dat is een centrale vraag binnen Metro en Tram, gemeente Amsterdam. Op vrijdag 11 september 2015 komen medewerkers van Metro en Tram en GVB in een besloten sessie bij elkaar om op basis van deze vraag terug te kijken op de […]

2 september 2015

Groningen City Club bezoekt Amsterdam

Ook in de detailhandel is Amsterdam hoofdstad van het land. Reden voor de Groningen City Club – een vereniging van en voor ondernemers in de Groninger Binnenstad – om tijdens een dagtrip te horen over recente ontwikkelingen, succesformules en samenwerkingsverbanden tussen gemeente en partners. Namens Metro en Tram was Boukje Witten aanwezig om over ‘de rode loper’ op het Rokin te vertellen.

24 juni 2015

Nationaal Congres Dag van de Rail

Op woensdag 24 juni wordt het Nationaal congres Dag van de Rail gehouden in Utrecht. Het programma gaat over samenwerking in de praktijk, plannen en voortgang, innovaties, besturing en beveiliging van het spoor. Actuele ontwikkelingen, innovaties, praktijkvoorbeelden, afspraken, tools en prestaties komen aan bod. Het programma op woensdag 24 juni 2015 bestaat uit het delen […]

18 juni 2015

Kennisuitwisseling over beveiligingssysteem voor het spoor

Donderdag 18 juni bracht het managementteam van het Rijksoverheidsprogramma ERTMS (European Rail Traffic Management System) een bezoek aan Metro en Tram voor een kennisuitwisseling over het nieuwe beveiligingssysteem voor het spoor. De overheid onderzoekt hoe ERTMS het beste in Nederland kan worden ingevoerd. Vanuit ERTMS is er behoefte om vraagstukken die bij hen spelen te toetsen […]

11 juni 2015

Kennisdag gemeente Amsterdam

Op 11 juni vindt de jaarlijkse kennisdag van de gemeente Amsterdam plaats: een terugkerend evenement voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. Een dag vol informatie, inspiratie, samenwerking en co-creatie met (inter)nationale sprekers. Vanuit Metro en Tram modereert Maarten Woolthuis, coördinator kennismanagement, twee workshops: een over ‘echte’ samenwerking met de aannemer, en over de rol […]

8 juni 2015

Kennissessie aanbesteden communicatie

De afgelopen weken kwamen spraakmakers in het debat over het wel of niet uitbesteden van communicatie aan het woord in een serie artikelen op deze site. Op 8 juni komen alle geïnterviewden in het dossier, in Amsterdam samen voor een discussiebijeenkomst. Het verslag van die dag volgt zo snel mogelijk op deze site.

1 juni 2015

Inspiratiebijeenkomst bloeiende stationsomgeving

Op 1 juni hielden vertegenwoordigers van Metro en Tram, GVB en Amsterdam Economic Board een inspiratiesessie over de inrichting van de omgeving van de toekomstige stations van de Noord/Zuidlijn. De bijeenkomst ging over de vraag ‘hoe verbinden we de buurten (mensen, voorzieningen, bedrijven) met de stations? Welke aspecten die buurten uniek maken zien we straks terug […]

12 mei 2015

Netlipse Network Meeting

In mei 2015 vond de 18e NETLIPSE Network Meeting plaats in Göteborg, Zweden. Het thema van deze twee dagen was projectmanagement. Metro en Tram werd tijdens deze netwerkbijeenkomst vertegenwoordigd door Peter Dijk, Directeur Metro en Tram van de gemeente Amsterdam. Op de agenda stonden onder andere contractmanagement, besluitvorming rondom het  TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) tunnel project en communicatiemanagement […]

17 april 2015

Brandwerendheid Noord/Zuidlijn en bezoek station Europaplein op Tunnel Fire Safety Forum 2015 in Amsterdam

Op 15, 16 en 17 april 2015 heeft de brandwerendheidsaanpak op de Noord/Zuidlijn internationale aandacht gekregen. Twee sprekers hebben namens de Gemeente Amsterdam de Noord/Zuidlijn vertegenwoordigd op het tunnelcongres ‘3rd Tunnel Fire Safety Forum’ in Amsterdam. Het congres werd geopend door Projectmanager Uitvoering Noord/Zuidlijn Gerard Scheffrahn. Naast een introductie van het project lichtte hij ook […]

14 april 2015

Studiedag voor docenten Aardrijkskunde aan de UvA

De UvA, afdeling Sociale geografie  & Planologie  richtte de aandacht tijdens de jaarlijkse studiedag voor docenten Aardrijkskunde op een tweetal Amsterdamse projecten. Naast een bezoek aan de Zuidas is de NoordZuidlijn bezocht. Binnen het thema ‘grote projecten in een complexe omgeving’ werden de docenten ingelicht over de aanpak van de NoordZuidlijn en uitgedaagd om binnen […]

19 maart 2015

Besluitvorming rondom de aanleg van een metrolijn

Afbeelding: Dennis Jarvis Op 19 maart bezoekt een Deense vertegenwoordiging de NoordZuidlijn. Samen met enkele medewerkers van Metro en Tram gaan ze in gesprek over de achtergronden van de besluitvorming om te komen tot de aanleg van een volledig nieuwe metrolijn. Thema’s die aan bod komen zijn verkeersmodellen, te verwachten passagiersaantallen en de verwachtingen over de […]

19 maart 2015

Kennisuitwisseling over onderhoud en beheer

Onder het motto  ‘We gaan voor goud’ hebben twee experts (Erik Bijlsma, asset Manager van de Noord-Zuidlijn en Giel Jurgens, asset owner Havenbedrijf Rotterdam) elkaar op het werk opgezocht om kennis en ervaring te delen. Hiervan is een videoverslag gemaakt. Tijdens het iMaintain congres op donderdag 19 maart in Rotterdam wordt deze video getoond, gevolgd […]

10 maart 2015

Kennisdeling op Europees niveau

Metro en Tram levert dit jaar twee inhoudelijke bijdragen aan het Europese Metrorail Congres in Londen op 9 en 10 maart 2015. Op het onderwerp ‘infrastructuur en assetmanagement’ verzorgt Peter Dijk een sessie over het effectief managen van stakeholders tijdens uitdagende infrastructurele werkzaamheden. De invloed van de maatschappij op de resultaten. De volgende punten komen […]

11 februari 2015

Gastcollege projectmanagement

Op woensdag 11 februari verzorgt Henk Waling, voormalig directeur eigendom en beheer Metro en Tram en momenteel directie-adviseur en coordinator transportveiligheid bij de gemeente Amsterdam, een inleidend college projectmanagement voor een brede groep studenten, van diverse studierichtingen aan de TU Delft. Naast theorie worden ook praktijkcases behandeld. Naast uitleg over projectmanagement van complexe projecten zoals de Noord/Zuidlijn […]

29 januari 2015

Hergebruik van rem-energie

Vierdejaars studenten elektrotechniek aan de Hogeschool van Amsterdam hebben op donderdag 29 januari een brainstormsessie bij Metro en Tram. Zij zijn deelnemer van het CleanTech Honoursprogramma waar onderzoek wordt gedaan naar de verduurzaming van steden. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met een aantal bedrijven (Allego, Taxi-Electric, Philips) en met de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van […]

22 januari 2015

`Niet anders, maar beter`

Op 22 januari openden RoyalHaskoningDHV en Metro en Tram samen het nieuwe jaar met een kennisbijeenkomst over geïntegreerde contracten. Moderator Maarten Woolthuis, coördinator kennismanagement bij Metro en Tram, heet het gezelschap welkom en legt uit: “De bijeenkomst maakt deel uit van een breder kennismanagement-programma waarmee Metro en Tram, samen met uitvoeringspartners zoals RHDHV kennisuitwisseling organiseert. Zodat […]

28 november 2014

Afstuderen bij de Noord/Zuidlijn?

De Dienst Metro biedt komend jaar ruimte aan een student van de Hogeschool van Amsterdam om af te studeren op het onderwerp ‘gedragsbeïnvloeding’. Probleemstelling van de afstudeeropdracht is: “Hoe komen we van goed gedrag naar excellent gedrag” Aanmelden kan tot 5 december 2014. In het najaar van 2014 worden de Diepe Stations, waaronder station Rokin, opgeleverd. […]

21 november 2014

Projectleiders Soest toetsen hun aanpak aan Noord/Zuidlijn

Op vrijdag 21 november 2014 krijgt de NoordZuidlijn bezoek van een tiental projectleiders van de gemeente Soest (45.000 inwoners). Deze gemeente staat nu midden in een zeer grote ontwikkelingsopgave. Het dorp Soesterberg wordt als gevolg van het vrijkomen van de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg herontwikkeld. Daarnaast wordt op de voormalige luchtmachtbasis binnenkort het Nationaal Militair Museum […]

6 november 2014

Inspiratiesessie

Hoe kun je je medewerkers meer van van buiten naar binnen laten denken en werken? Tijdens een besloten inspiratiesessie gaat een groep projectleiders aan de slag met de lessen van de NoordZuidlijn. Binnen het project NoordZuidlijn was enkele jaren geleden een wereld binnen en buiten de hekken gecreëerd. En tussen die werelden was er nauwelijks […]

23 oktober 2014

Leergang Projectcommunicatie Hogeschool Utrecht

Voor de Hogeschool Utrecht verzorgt communicatieadviseur Raymond Schra van de Dienst Metro een lesblok van 10 weken waarin analyse en advies centraal staan. Als praktijkdocent kan hij putten uit zijn uitgebreide ervaring bij onder andere de Noord/Zuidlijn als het gaat om bijvoorbeeld het onderwerp reputatie en hij maakt daarbij dankbaar gebruik van de voorbeelden van […]

9 oktober 2014

Workshop ‘Samenwerken om je doelen te bereiken’

Op donderdag 9 oktober verzorgen we een workshop tijdens de FSW Loopbaanweek. Van 6 t/m 10 oktober organiseert de Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen van de VU een week lang bijeenkomsten voor studenten om na te denken over de eigen loopbaan. Deze workshop is onderdeel van deze week. De workshop geeft een inkijkje in de complexe processen […]

23 september 2014

Prestatiemeten bij de gemeente Amsterdam

Op dinsdag 23 september 2014 is er een gemeentelijke bijeenkomst over het evalueren van contracten, inmiddels omgedoopt tot prestatiemeten. Ook wordt een toelichting gegeven op het landelijke traject Prestatiemeten, waar de gemeente Amsterdam aan meedoet. Voorafgaand aan de inhoudelijke bijeenkomst is er een excursie naar ‘de Kathedraal’, de bouwput onder het Centraal Station Amsterdam. Locatie: […]

27 juni 2014

BKB Academie

27 juni 2014 – Presentatie over de communicatie van de Noord/Zuidlijn na het rapport van de commissie Veerman, op verzoek van assistent contractmanager Rokin Anne Bleekers, die een van de deelnemers aan de BKB-academie is.

26 juni 2014

Reputatiemanagement voor de landmacht

26 juni 2014 – Wat kunnen officieren van de landmacht leren van de Noord/Zuidlijn? Tijdens deze besloten presentatie over reputatiemanagement krijgt een delegatie van de krijgsmacht hopelijk inspiratie uit de lessen van de Noord/Zuidlijn om de eigen maatschappelijke activiteiten te profileren.

19 juni 2014

Coalities smeden in de publieke omgeving

Hoe wordt het machtsspel door wethouders, volksvertegenwoordigers en bestuurders gespeeld? Wat kun je doen om te zorgen dat je als project de bestuurlijke omgeving meekrijgt? Gerard Scheffrahn, projectmanager Diepe Stations Noord/Zuidlijn, en Hoite Detmar, directeur Reizigers en Omgeving Dienst Metro, over hun drijfveren en methodes in het machtsspel. Praktische info Datum en tijd: donderdag 19 […]

3 juni 2014

COB netwerkbijeenkomst veiligheid

Netwerkbijeenkomst COB Platform Veiligheid en Veiligheidsbeleving – COB & Dienst Metro bij het informatiecentrum Noord/Zuidlijn. Over ondergrondse veiligheid lightrail en metro, waarbij onder andere wordt gesproken over hoe dit zit bij de koppeling tussen Noord/Zuidlijn en het bestaande metronet van Amsterdam.

24 mei 2014

Dag van de Bouw

Zaterdag 24 mei is het weer de Dag van de Bouw, een initiatief van Bouwend Nederland. Ook dit jaar doet de Noord/Zuidlijn natuurlijk weer mee. Omdat er in de voorgaande jaren veel belangstelling was, zetten we zowel op zaterdag 24 mei als zondag 25 mei de bouwhekken open. Op deze twee dagen kun je op […]

23 mei 2014

Kennisbijeenkomst Best Value Procurement

Vrijdag 23 mei kwam de grondlegger van de succesvolle methodiek Best Value Procurement (BVP), Dr. Dean Kashiwagi van Arizona State University (Phoenix), in Amsterdam spreken over de essentie van BVP en de toepassingen. Na zijn presentatie bespraken ervaren BVP practitioners de meerwaarde van BVP voor Amsterdam. Gasten waren onder andere Marco Kreuger (commissielid Stadsdeel Zuid […]

22 mei 2014

Constructeursdag 2014 in station Vijzelgracht

De constructeursdag 2014 wordt dit jaar op 22 mei 2014 gehouden in Noord/Zuidlijn station Vijzelgracht. Op deze bijzondere plek houden constructeurs lezingen voor elkaar. Sprekers zijn onder andere Maarten de Jong van Max Bögl, Frank Kaalberg van Witteveen en Bos en Mandy Korff van Deltares. Meer weten? Ga dan naar de website van de betonvereniging.

22 mei 2014

Nationale Tunnel Conferentie

Nationale Tunnel Conferentie (Jaarbeurs Utrecht) Congres met masterclass over de omvangrijke en complexe tunnelwet die per 1 juli 2013 van kracht is geworden. Deze wet stelt veiligheidseisen waaraan rijkstunnels moeten voldoen. Maar hoe werken die in de praktijk? En hoe zit het met veiligheidseisen, verificatie, assetmanagement en renovatie van de niet-rijkstunnels? Een aantal experts zal […]

22 mei 2014

Debat Omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn

Debat Omgevingsmanagement – Dienst Metro (Noord/Zuidlijn) & RoyalHaskoningDHV Omgevingsmanagement wordt breed toegepast in projecten. Met succes! Maar hoe gaan we ermee om in nieuwe contractvormen waarin aannemers meer verantwoordelijkheid krijgen? En wat is omgevingsmanagement? Een vak? Een methodiek? Een vaardigheid? Aan de hand van ervaringen en geleerde lessen rond de Noord/Zuidlijn gaan we met omgevingsmanagers […]

14 mei 2014

Uitreiking GE Awards 2014

Uitreiking Ground Engineering Awards 2014. De Noord/Zuidlijn is met het monitoringsysteem van Soldata en Grondmij een van de finalisten voor International Project of the Year Award.

24 april 2014

Bijeenkomst: ‘Leren van je fouten’

‘Lering trekken uit het verleden, zodat lopende en toekomstige projecten er hun voordeel mee kunnen doen.’ Met die ambitie startte in 2012 het programma Samenspel en tegenspraak, een serie workshops voor projectmedewerkers van grotere projecten in Amsterdam en het King-netwerk. De lessen die daaruit kwamen, zijn nu handzaam gebundeld in de publicatie ‘Samenspel en Tegenspraak: […]

3 april 2014

Randstadrail: Kennissessies & Debat

Sinds 2010 is RandstadRail volledig in gebruik en de resultaten zijn boven verwachting. Tijdens het ontwikkeltraject is een schat aan kennis opgedaan die van grote meerwaarde is voor de grote infrastructurele projecten van vandaag en morgen. Kennissessies & Debat In inspirerende, korte kennissessies komen de grootste uitdagingen op het gebied van techniek, (bestuurlijke) omgeving en […]

1 april 2014

Brandweer regio Twente bij de Noord/Zuidlijn

Bezoek Brandweer regio Twente aan de Noord/Zuidlijn. Zij krijgen daarbij uitleg van de Brandweer Amsterdam-Amstelland over tunnelveiligheid. Dit naar aanleiding van de nieuwe Salland Twentetunnel die eind dit jaar geheel open gaat.

27 februari 2014

In gesprek met Waternet over 10 lessen Noord/Zuidlijn

Het management van Waternet heeft interesse in het rapport over de 10 geleerde lessen van de Noord/Zuidlijn. Niet zozeer de financiën als wel de rolzuiverheid opdrachtgever – opdrachtnemer speelde een grote rol. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

20 februari 2014

Young Allianz bekijkt praktijk bij Noord/Zuidlijn

Jonge medewerkers van verzekeraar Allianz komen de praktijk bekijken en bespreken van een groot verzekeringsproject als de Noord/Zuidlijn.

13 februari 2014

Project A15 Maasvlakte-Vaanplein RWS

Omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat en de Noord/Zuidlijn wisselen kennis en ervaring uit vanuit hun organisatie en werkmethoden. Daarna bespreken zij casuïstiek waarbij beide groepen hun inzichten en oplossingen aandragen. Een kijkje ondergronds hoort er natuurlijk ook bij.

10 februari 2014

Verdergaande samenwerking met GVB

Directie GVB Amsterdam bezoekt Noord/Zuidlijn om te worden bijgepraat over de voortgang afbouw, beheer, onderhoud en ingebruikname. Een gesprek over de verdergaande samenwerking tussen beide organisaties.

6 februari 2014

Alex Sheerazi op symposium: Elektrisch Samenleven?

Op 6 februari 2014 organiseert NNC Cigré in samenwerking met TenneT een minisymposium over elektrisch samenleven. Hierbij wordt de verduurzaming en de impact die dat heeft op de hoogspanningsinfrastructuur vanuit verschillende invalshoeken belicht. Alex Sheerazi doet dat vanuit communicatieoogpunt. Alex Sheerazi neemt als spreker de luisteraars mee in het verhaal van de Noord/Zuidlijn: Van pispaal, via […]

30 januari 2014

Workshop coalities smeden in de publieke omgeving

Binnen het groep politiek en bestuur van KING (Kennis in het Groot), geven Gerard Scheffrahn en Hoite Detmar een workshop over coalities smeden in de publieke omgeving. Voor een project is het van groot belang volksvertegenwoordigers, wethouders en andere bestuurders meenemen in je projectverhaal. Welke drijfveer en strijdmethode heb je als team nodig?

29 januari 2014

KennisMaking – effecten ondergronds bouwen

De effecten van ondergrondse bouwactiviteiten op oude huizen met een houten paalfundering worden met de huidige rekenmodellen te optimistisch ingeschat. Het is een opmerkelijke bevinding van Mandy Korff, senior adviseur bij Deltares. Zij onderzocht bij de Noord/Zuidlijn de aanleg van de dertig meter diepe bouwputten voor de stations Rokin, Vijzelgracht en De Pijp. Twee stevige […]

19 december 2013

Thema-avond: Afbouw Noord/Zuidlijn

De ruwbouw is grotendeels klaar. De afzinkspecialisten, boorders en andere bouwers van het eerste uur zijn vertrokken. Zij worden afgelost door bouwers die zich bezig houden met de afbouw. Wilt u weten wat hier allemaal bij komt kijken? Kom dan donderdag 19 december 2013 om 17:00 naar het informatiecentrum voor de thema-avond: Afbouw Noord/Zuidlijn. 40.000 […]

4 december 2013

Uitwisselingsbijeenkomst met HvA

Noord/Zuidlijn ontvangt een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Hun interesse gaat uit naar de wijze waarop de Noord/Zuidlijn invulling geeft aan, en betrokken is bij stedelijke vernieuwing en duurzame gebiedsontwikkeling. Deze onderwerpen staan dan ook centraal in de uitwisselingsbijeenkomst.

28 november 2013

Erik Bijlsma gastspreker iMaintain Infra 2013

Donderdag 28 november 2013 is de iMaintain INFRA in de Van Nelle Fabriek. Dit congres is gericht op innovaties op het gebied van het onderhoud van infrastructuur. Erik Bijlsma gaat in op de visie van de Dienst Metro (oa Noord/Zuidlijn) op het technische, economische en procesgerelateerde aspect van beheer en onderhoud. Hij lardeert het verhaal […]

28 november 2013

Workshop Dienst Metro en Rijkswaterstaat

Manon Raats (Dienst Metro) verzorgt een workshop voor de afdeling communicatie van Rijkswaterstaat Zuid. Belangrijk is hierbij de uitwisseling van kennis en ervaring tussen beide organisaties over omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement.

21 november 2013

Algemene Rekenkamer Indonesië

Algemene Rekenkamer uit Indonesië is geïnteresserd in het onderwerp van ‘performance audits’ Hoe beoordeel je intern en extern of het overheidsgeld doelmatig wordt besteedt, welke maatregelen neem je eventueel ter verbetering, welke consequenties hebben onderzoeken op nieuwe beleidsbeslissingen etc?

21 november 2013

Gemeente Almere leert van de lessen Noord/Zuidlijn

Gemeente Almere komt bij de Dienst Metro langs om kennis op te doen over de lessen van de Noord/Zuidlijn, onder andere het omgevingsmanagement en stakeholdersmanagement. Hoite Detmar, directeur reizigers en omgeving gaat in gesprek over de aanpak die de Dienst Metro onder andere heeft toegepast bij de Noord/Zuidlijn. Meer daarover is te lezen op onze […]

31 oktober 2013

COB-congres 2013

Het COB organiseert samen met Geo-Impuls dit jaar op 31 oktober het COB-congres 2013 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het thema van het congres is ‘Zo doen wij dat!’. De ondergrondse bouwsector staat voor tal van uitdagingen. Volgens het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) en het geotechnisch kenniscentrum Geo-Impuls gaat het hierbij om: lef […]

21 oktober 2013

Bezoek Sluiskiltunnel

Regelmatig ontvangt de Dienst Metro expertteams van andere tunnelprojecten binnen Nederland of buitenlandse delegaties om te zien en horen hoe we bij de Noord/Zuidlijn omgaan met techniek, management, communicatie en politiek tijdens de bouw van de metrotunnel. Op maandag 21 oktober komen de projectleiders en de afdeling communicatie langs van de

17 oktober 2013

EuroPCom 2013 – [S]electing Europe

4th European Conference on Public Communication will be held on between 16/10/2013 – 17/10/2013 in Brussels at the European Parliament and Committee of the Regions. The fourth edition of EuroPCom will bring together communication managers and senior experts from local, regional, national and European authorities. 700 public communication experts Over 700 colleagues from all EU […]

15 oktober 2013

Gastcollege Alex Sheerazi op TU Delft

Gastcollege van Alex Sheerazi over hoe de reputatie van de Noord/Zuidlijn is veranderd ‘van pispaal naar vertrouwen (en een beetje trots)’. Vanuit welke visie en met welke strategie gewerkt is aan het herstel van vertrouwen van de stakeholders in het project Noord/Zuidlijn. Een project dat in 2009/2009 zelfs het risico kende helemaal afgeblazen te worden… […]

7 oktober 2013

Kennisuitwisseling met Rijkswaterstaat

De juridische expertiseafdeling van Rijkswaterstaat heeft veel affiniteit met (grote en complexe) infrastructurele projecten, bijvoorbeeld op het gebied van juridische houdbaarheidstoetsen van besluitvorming over die projecten. Denk daarbij aan de besluitvorming over alle aanpassingen van de snelwegen van de laatste tijd, maar ook aan advisering over grote infrastructuurprojecten. Rijkswaterstaat en de Noord/Zuidlijn gaan met elkaar […]

4 oktober 2013

Lezing wethouders en directeuren grote gemeenten

Peter Dijk en Theo van Bekkum geven namens de stad Amsterdam i.s.m. Ernst & Young en de Bank Nederlandse Gemeenten een lezing voor wethouders en financieel directeuren van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Amsterdam staat dit jaar centraal en wethouder Hilhorst is de gastheer van dit jaarlijkse evenement. Naast de Noord/Zuidlijn wordt ook EYE […]

3 oktober 2013

Meeting Tunnelnetwerk Amsterdam

3 oktober organiseert Movares een meeting tunnelnetwerk. Komt u ook naar de tunnelnetwerk-meeting in Amsterdam? Spreker Marck Haerkens verbindt het veiligheidsdenken van de werelden van de militaire luchtvaart, geneeskunde en tunnels. Niet alleen theorie maar zeker ook de praktijk! En een interessante rondleiding in de Michiel de Ruijtertunnel. Een mooie middag om mede-tunnelbeheerders van Rijkswaterstaat, […]

3 oktober 2013

Bezoek provincie Fryslân

De afdeling communicatie van de provincie Fryslân krijgt een rondleiding door de tunnel en een presentatie over hoe de Dienst Metro bij de Noord/Zuidlijn en andere projecten zoals Renovatie Oostlijn met corporate communicatie (positionering en communicatieuitingen) en met omgevingsmanagament omgaat. De directe omgang met de omgeving, de manier waarop we bij de Dienst Metro met […]

2 oktober 2013

Vrouwennetwerk Marketing & Communicatie

Alex Sheerazi geeft een presentatie over de (gebieds)communicatie rond de Noord/Zuidlijn tijdens een bijeenkomst van het Vrouwennetwerk Marketing & Communicatie (VMC) waarvan Heijmans deze dag gastheer is (in Rosmalen). Meer over de communicatie is te lezen op de kenniswebsite onder het thema communicatie en omgeving. De andere presentatie is van Kristel van Haaren over de […]

27 september 2013

Kennisuitwisseling Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Peter Dijk (directeur Dienst Metro), Hoite Detmar (directeur reizigers en omgeving Dienst Metro) en Zef Hemel (adjunct-directeur Dienst Ruimtelijke Ordening) ontvangen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor bezoek aan de Noord/Zuidlijn en de uitwisseling van kennis.

27 september 2013

Bouwend Frankrijk bezoekt Noord/Zuidlijn

Het Franse equivalent van Bouwend Nederland bezoekt verschillende toonaangevende bouwprojecten in Nederland. Bij de Noord/Zuidlijn krijgen ze in het Frans uitleg over de werkzaamheden en een bezoek aan de bouwput van de nieuwe metrolijn in Amsterdam.

20 september 2013

Bezoek Sluiskiltunnel

Regelmatig ontvangt de Dienst Metro expertteams van andere tunnelprojecten binnen Nederland of buitenlandse delegaties om te zien en horen hoe we bij de Noord/Zuidlijn omgaan met techniek, management, communicatie en politiek tijdens de bouw van de metrotunnel. Vaak combineren we een tunnelrondleiding van het Informatiecentrum Noord/Zuidlijn met lezingen van sleutelfiguren bij de Dienst Metro en […]

19 september 2013

Stadsgewest Haaglanden

Stadsgewest Haaglanden is zeer geïnteresseerd in boortunnels omdat dit stadsgewest daarmee ook van doen heeft. Vertegenwoordigers komen op bezoek om kennis en ervaring op te doen over de boortunnels van de NZL. Paul Janssen houdt een presentatie en neemt de groep mee ondergronds. Meer over het verhaal van Paul Janssen bij de Noord/Zuidlijn in het […]

18 september 2013

Kennisuitwisseling met stationsgebied Utrecht

Kennisuitwisseling tussen Noord/Zuidlijn en de afdeling BLVC (blvc= bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) van de POS (projectorganisatie stationsgebied Utrecht) rond de thema’s Omgevingsmanagement, Uitvoeringscommunicatie, Leefbaarheidsmaatregelen en BLVC. De Noord/Zuidlijn vertelt over hoe uitvoeringscommunicatie en het omgevingsmanagement is georganiseerd en welke communicatiemiddelen daarbij worden ingezet. De POS vertelt over hun samenwerking met ProRail, NS, Corio, Rabobank […]

17 september 2013

Presentatie Alex Sheerazi bij NRC voor ministerie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 september een personeelsdag in het NRC-gebouw op het Rokin, direct naast het gelijknamige station van de Noord/Zuidlijn. Hoofdredacteur Peter Vandermeersch geeft een inleiding op het thema “Politiek en beeldvorming in de media”. Presentatie Alex Sheerazi Alex Sheerazi presenteert hoe de reputatie van de Noord/Zuidlijn is […]

13 september 2013

Lessen NZL ook geschikt voor boren schaliegas?

Cuadrilla Resources is gespecialiseerd in het boren naar schaliegas. Het bedrijf ziet voor haar branche en stakeholders belangrijke parallellen met de uitdaging waar de Noord/Zuidlijn voor stond (en tot succesvolle oplevering staat). Besloten bijeenkomst

12 september 2013

Presentatie bij ZuidasDok over aanbesteding NZL

Benno Stoiber en Arjen de Boer presenteren voor een delegatie van Projectorganisatie ZuidasDok hoe de EMVI-criteria succesvol zijn toegepast in de aanbesteding van het Transporttechniek en Afbouw (TT&A). Daarbij was het beperken van hinder voor de omgeving een belangrijk criterium. Iets, dat ook voor ZuidasDok van doorslaggevend belang zal zijn.

12 september 2013

Kennisuitwisseling aanbesteden met Prorail

Benno Stoiber en Daniël Santurio Gonzalez van de Dienst Metro geven 12 september 2013 een presentatie aan de afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop (AKI) van ProRail. ProRail is een belangrijke stakeholder voor de Dienst Metro bij de Noord/Zuidlijn en andere projecten. Centraal staat kennisuitwisseling over de aanbesteding, gekozen contractvorm en eventuele dilemma’s op dit vlak […]

5 juli 2013

Bezoek Nagoya Spoorwegmaatschappij

Vrijdag 5 juli 2013 bezoekt een delegatie van de Japanse spoorwegmaatschappij Meitetsu, bekend als de Nagoya Spoorwegmaatschappij de Noord/Zuidlijn. De private spoorwegmaatschappij vervoert elke dag zo’n 940.000 passagiers over het 445,4 km lange netwerk.

2 juli 2013

Bloeiende stationsomgevingen bij de Noord/Zuidlijn

In 2017 rijdt de Noord/Zuidlijn. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de bedrijven en de omwonenden van de stations, maar ook voor de stad Amsterdam en de omliggende regio’s. De Amsterdamse Dienst Metro denkt nu al over deze gevolgen na. Hoite Detmar, directeur Omgeving & Reizigers geeft uitleg wat er allemaal staat te gebeuren.

2 juli 2013

Thema-avond Renovatie Oostlijn

Dinsdag 2 juli 2013 om 17:00 hebben wij weer een thema-avond in informatiecentrum Noord/Zuidlijn. Deze avond staat in het teken van project Renovatie Oostlijn. Felix Paleari geeft uitzelf aan de werkzaamheden.

2 juli 2013

Tel Aviv bezoekt de Noord/Zuidlijn

Dinsdag 2 juli 2013 komt een delegatie op bezoek uit Tel Aviv om een kijkje te nemen bij de Noord/Zuidlijn. Niet geheel zonder reden, aangezien het Nederlandse ingenieursbureau dat ook voor de Noord/Zuidlijn werkt de nieuwe metrolijn in Tel Aviv ontwerpt. De lessen die in Amsterdam zijn geleerd worden nu toegepast in Israël. Namens de […]

27 juni 2013

Bezoek Algemene Rekenkamer

Donderdag 27 juni bezoekt de Algemene Rekenkamer de Dienst Metro. Hoite Detmar ontvangt de groep en zal kort uitleggen waar de Noord/Zuidlijn staat. Hans Odijk zal een presentatie geven over projectbeheersing bij de Noord/Zuidlijn. Na deze presentaties zal de groep een bouwplaatsbezoek brengen.

26 juni 2013

Webinar: betekenis van projectrituelen?

Wat is de betekenis van projectrituelen? Kunnen we ze bewust inzetten, bijvoorbeeld voor een soepeler bouwproces of om de omgeving te beïnvloeden? Wat moet je vooral wel en níet doen? Daarover gaat het eerste webinar van Kennis in het groot (King) & Rijksprojectacademie (RPA).

25 juni 2013

Landelijke Omgevingsmanagement dag

25 juni 2013 is het weer zover! Na de grote successen van de Landelijke Omgevingsmanagement- dagen 2011 en 2012 heeft een aantal partijen besloten om ook in 2013 weer de handen in elkaar te slaan om de de derde editie te organiseren en samen omgevingsmanagement naar een hoger plan te tillen. Alle betrokken partijen staan […]

21 juni 2013

Bouwen onder de stad: kan het met minder schade?

Tijdens het minisymposium ‘Bouwen onder de stad: kan het met minder schade?’ worden opmerkelijke onderzoeksresultaten van 10 jaar Noord/Zuidlijn gepresenteerd. Deltares organiseert dit congres in samenwerking met de Noord/Zuidlijn en het COB.

14 juni 2013

Congres Tunnelboren Noord/Zuidlijn 2010-2012

Het tunnelboren voor de Noord/Zuidlijn was in veel opzichten een uniek project, waarbij veel is bereikt en geleerd. Dienst Metro heeft, naast het bouwen van de nieuwe metro, de opdracht om de opgedane kennis te borgen en te verrijken. Daarom organiseren wij op 14 juni 2013 een congres over het ‘Tunnelboren voor de Noord/Zuidlijn’.

13 juni 2013

Kennisdag ruimtelijke sector

De Kennisdag is een jaarlijks evenement voor iedereen die werkt in de ruimtelijke sector van de diensten, stadsdelen, projectbureaus en bedrijven. Een dag vol informatie, inspiratie, samenwerking en co-creatie met (inter)nationale sprekers en kennisinstituten. De Kennisdag is een initiatief van de Stuurgroep Kennisdelen van de Gemeente Amsterdam.

13 juni 2013

Seminar Ancora Kennisgroep

Op donderdag 13 juni wordt het Seminar Ancora Kennisgroep georganiseerd. Tijdens dit seminar worden vier korte praktijkcases op het gebied van Social Media behandeld. Het gaat hierbij om projectmatig werken, ontwikkelen van visie, bestuur en wijk-aanpak.

11 juni 2013

Nederlandse Tunnelbouw 2013

Dinsdag 11 juni 2013 is in Delft het praktijkcongres Nederlandse Tunnelbouw. Op het congres wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse spoor- en wegtunnels. Denk aan bouw, exploitatie, renovatie en natuurlijk tunnelveiligheid (WARVW).

4 juni 2013

Vakimpuls – Den Haag: Nieuw Centraal

Met weinig middelen een maximaal communicatie-effect. King organiseerde samen met Logeion eind januari al een Vakimpuls over de communicatieaanpak van Den Haag Nieuw Centraal. Vanwege de grote belangstelling organiseren we 4 juni een herhaling van die bijeenkomst.

1 juni 2013

Dag van de Bouw Zaterdag – 1 juni 2013

Op zaterdag 1 juni 2013 vindt de achtste editie van de Dag van de Bouw plaats. Op deze dag stellen leden van Bouwend Nederland kleine en grote bouw- en infraprojecten open voor het publiek. Ook de Noord/Zuidlijn is op verschillende locaties geopend.

3 april 2013

onderzoek naar percepties van projectcomplexiteit

Ten behoeve van een onderzoek naar de percepties van projectcomplexiteit is door een aantal stakeholders rond dit project geënquêteerd. Van fase 1 zijn projectspecifieke resultaten beschikbaar waarin de verschillende complexiteitspercepties van de deelnemers rond de casus Vijzelgracht grafisch zijn weergegeven en inhoudelijk toegelicht. Voor fase 2 van het onderzoek zijn 5 projecten geselecteerd voor het […]

19 januari 2013

Netwerkborrel Rijksprojectacademie & King

De Nieuwe Boulevard van Scheveningen is vanaf 16.00 uur het decor voor de allereerste gezamenlijke zomerborrel van de Rijksprojectacademie (RPA) en Kennis in het groot (King). De inhoud wordt dit keer verzorgd door Hans Alewijnse die ons langs zijn project leidt en borrelen doen we bij Beachclub Copacabana.