Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
1 juni 2015

Inspiratiebijeenkomst bloeiende stationsomgeving

Op 1 juni hielden vertegenwoordigers van Metro en Tram, GVB en Amsterdam Economic Board een inspiratiesessie over de inrichting van de omgeving van de toekomstige stations van de Noord/Zuidlijn. De bijeenkomst ging over de vraag ‘hoe verbinden we de buurten (mensen, voorzieningen, bedrijven) met de stations? Welke aspecten die buurten uniek maken zien we straks terug in de stations? Het verslag van de bijeenkomst is hier te lezen.

Deze bijeenkomst is een vervolg op bijeenkomsten met verschillende stakeholders, waarbij in kaart is gebracht wat er leeft in de gebieden rondom de toekomstige stations en welke verwachtingen en wensen er zijn.

 

Live kennissessies