Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
7 juli 2016

KennisMaking Amstelveenlijn en Gate Review

Voor het project Amstelveenlijn is begin 2016 het uitvoeringsbesluit genomen. In de voorbereiding hiervan zijn diverse reviews uitgevoerd om het project klaar te stomen voor uitvoering. Wat kunnen we leren van deze ervaring met de reviews? En hoe ziet een Amsterdamse Gate Review aanpak er idealiter uit? Deze vragen staan centraal  tijdens de KennisMaking op 7 juli.

Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de verschillende Amsterdamse ‘projecteenheden’, zoals Projectencentrum MET, E&B, PMB, IB, V+OR, ZuidasDok.

Live kennissessies