Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
29 januari 2014

KennisMaking – effecten ondergronds bouwen

De effecten van ondergrondse bouwactiviteiten op oude huizen met een houten paalfundering worden met de huidige rekenmodellen te optimistisch ingeschat. Het is een opmerkelijke bevinding van Mandy Korff, senior adviseur bij Deltares. Zij onderzocht bij de Noord/Zuidlijn de aanleg van de dertig meter diepe bouwputten voor de stations Rokin, Vijzelgracht en De Pijp.

Twee stevige conclusies
‘Bereken de risico’s voor paalfunderingen nauwkeuriger.’ ‘Neem de voorbereidende activiteiten mee in de ontwerpberekeningen van ondergrondse bouwwerkzaamheden.’ Wat betekenen deze uitkomsten van Mandy’s onderzoek voor ondergronds bouwen in de Amsterdamse binnenstad?

Hoe moeten we ermee omgaan?
Nemen we de conclusies letterlijk, dan kunnen ze vergaande consequenties hebben voor Amsterdamse projecten. Denk aan ZuidasDok en binnenstedelijke projecten zoals parkeergarages en de Amstelveenlijn.
Kunnen we de onderzoeksresultaten en de betekenis voor binnenstedelijke projecten spiegelen aan Spoorzone Delft?

Hoe maken we onderzoeksconclusies toepasbaar in de praktijk?
Vanuit de Noord/Zuidlijn en andere grote bouwprojecten zijn onder de naam Geo-Impuls diverse werkgroepen ontstaan met als doel het reduceren van Geotechnische Risico’s en het opzetten van een hulpmiddel voor praktijktoepassing: GeoRM. Rijkswaterstaat is daarvan de initiator. Kunnen ook gemeenten hiervan profiteren? En kan het opnemen van historische kennis, zoals het onderzoek van Korff dit hulpmiddel vervolmaken om de geotechnische risico’s bij de aanleg van de metro, parkeergarages en ZuidasDok te minimaliseren?

Wat betekent het voor jouw project?
Jij bent betrokken bij ondergronds bouwen in Amsterdam en daarom nodigen we je van harte uit om mee te denken over de onderzoeksresultaten. Wat zou het voor jouw project kunnen betekenen? Welke nuances kunnen we maken? De eerste KennisMaking vanuit het programma kennismanagement Noord/Zuidlijn geeft ingenieurs en projectmedewerkers een podium om ervaringen en meningen uit te wisselen.

Programma KennisMaking
Hoe zijn de onderzoeksgegevens tot stand gekomen? Mandy Korff van Deltares licht het onderzoek en de conclusies toe. Robin Vervoorn van IngenieursBureau Zuidasdok vertelt over toepassing ervan in GeoRM bij ZuidasDok en Steven Delfgaauw van Witteveen+Bos geeft vanuit het project Spoorzone Delft reflectie hierop.

Meer weten over ’t onderzoek
Wil je alvast meer weten over Mandy’s onderzoek waarop zij in juli 2013 promoveerde aan de universiteit van Cambridge? Hier op noordzuidlijnkennis.net lees je meer over response of piled buildings to the construction of deep excavations.

Live kennissessies