Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
12 september 2013

Kennisuitwisseling aanbesteden met Prorail

Benno Stoiber en Daniël Santurio Gonzalez van de Dienst Metro geven 12 september 2013 een presentatie aan de afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop (AKI) van ProRail. ProRail is een belangrijke stakeholder voor de Dienst Metro bij de Noord/Zuidlijn en andere projecten. Centraal staat kennisuitwisseling over de aanbesteding, gekozen contractvorm en eventuele dilemma’s op dit vlak bij de Noord/Zuidlijn, waarbij eventuele verschillen en overeenkomsten in de manier van werken tussen Dienst Metro en ProRail zullen worden uitgelicht.

Live kennissessies