Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
18 september 2013

Kennisuitwisseling met stationsgebied Utrecht

Kennisuitwisseling tussen Noord/Zuidlijn en de afdeling BLVC (blvc= bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) van de POS (projectorganisatie stationsgebied Utrecht) rond de thema’s Omgevingsmanagement, Uitvoeringscommunicatie, Leefbaarheidsmaatregelen en BLVC. De Noord/Zuidlijn vertelt over hoe uitvoeringscommunicatie en het omgevingsmanagement is georganiseerd en welke communicatiemiddelen daarbij worden ingezet. De POS vertelt over hun samenwerking met ProRail, NS, Corio, Rabobank en de Jaarbeurs. De geluidshinder door nachtelijke bouwwerkzaamheden op en rond het busplatform van Utrecht CS wordt als casus gebruikt.

Live kennissessies