Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
18 juni 2015

Kennisuitwisseling over beveiligingssysteem voor het spoor

Donderdag 18 juni bracht het managementteam van het Rijksoverheidsprogramma ERTMS (European Rail Traffic Management System) een bezoek aan Metro en Tram voor een kennisuitwisseling over het nieuwe beveiligingssysteem voor het spoor. De overheid onderzoekt hoe ERTMS het beste in Nederland kan worden ingevoerd.

Vanuit ERTMS is er behoefte om vraagstukken die bij hen spelen te toetsen aan ervaringen uit de praktijk bij Metro en Tram/Noord/Zuidlijn. Doel is lessen en best practices naar ERTMS te vertalen. Presentaties waren er van Wim Fabries (ERTMS), Hoite Detmar (directeur Omgeving Metro en Tram) en Hans van de Vondervoort (contractmanager Metro en Tram) . In de drie uur durende bijeenkomst was er veel ruimte voor vakinhoudelijke kennisuitwisseling en het stellen van vragen. Het nodigt zeker uit tot verdere 1-op-1 verdieping tussen verschillende deelnemers.

 

 

Live kennissessies