Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
19 maart 2015

Kennisuitwisseling over onderhoud en beheer

Onder het motto  ‘We gaan voor goud’ hebben twee experts (Erik Bijlsma, asset Manager van de Noord-Zuidlijn en Giel Jurgens, asset owner Havenbedrijf Rotterdam) elkaar op het werk opgezocht om kennis en ervaring te delen. Hiervan is een videoverslag gemaakt. Tijdens het iMaintain congres op donderdag 19 maart in Rotterdam wordt deze video getoond, gevolgd door een multidisciplinaire discussie.

iMaintain 2015 is het jaarcongres van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) en het iMaintain platform. Onderwerp van dit congres is onderhoud en beheer van installaties in de industrie. Het speelveld van deskundigen op dit gebied wordt onder meer bepaald door de vaak hoge leeftijd van installaties, de druk op presteren en het voldoen aan wet- en regelgeving. Tijdens het congres op 19 maart komen thema’s aan de orde als Asset Management, Maintainance Vision 2020, de factor gedrag en het digitaliseren van processen. Kijk voor meer informatie op de site van het congres: www.imaintain.info/congres

Live kennissessies