Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
16 september 2016

Kennisuitwisseling trainees ProRail

Vrijdag 16 september stond onze nieuwe vergader- en ontmoetingsruimte op Stationsplein 7 vol met jonge collega’s. Die ochtend stond de kennisuitwisseling met de trainees van ProRail namelijk op het programma. Zeker 12 collega’s van ProRail en 5 vanuit MET E&B hadden zich aangemeld voor het ochtendprogramma en ‘s middags ging de hele groep door voor het programma bij GVB.

Een tijdje geleden werd MET benaderd door Anna Veit van ProRail om van gedachten te wisselen over hoe beide organisaties werken en wat we van elkaar kunnen leren. Dit nadat Anna had begrepen dat het beheer van het metro- en tramspoor door de gemeente Amsterdam wordt aangestuurd en niet (geheel) binnen GVB valt.
Hoe zit MET in de beheerdersrol en hoe is dat georganiseerd bij Prorail? Daarover wilden we graag op een actieve manier met elkaar in gesprek gaan.

De organisatoren, Anna Veit van ProRail en Hans Bronsveld van MET, trapten af. In een korte presentatie werd de rolverdeling toegelicht voor zowel het hoofdspoor als voor lokale spoor (metro en tram) in Amsterdam.
Ze gaven een korte presentatie waarin de rolverdeling op het hoofdspoor en in Amsterdam op het gebied van metro en tram werd toegelicht. Vervolgens gingen de trainees in groepen aan de slag aan de hand van vier thema’s om te zien of ProRail en MET als beheerder verschillen of juist op elkaar lijken. Er is nagedacht over de relatie met overheden en de relatie met vervoerders, maar ook over de werkwijze bij beheer en onderhoud en bij programma’s en projecten.

Verschillen en overeenkomsten

Uiteindelijk presenteerden de groepen de resultaten aan elkaar, waarin een flink aantal verschillen maar ook overeenkomsten aan het licht kwamen. Waar ProRail te maken heeft met Europese eisen voor interoperabiliteit zodat vervoer door geheel Europa mogelijk wordt, en ook actief participeert in het maken van deze regels, heeft MET een eigen lokaal areaal, waarbij zij zelf de toelatingseisen kan opstellen voor materieel. Een ander verschil is dat er in Amsterdam momenteel maar één vervoerder op het netwerk rijdt, die bovendien ook nog eens de verkeersleiding heeft op het netwerk. Bij ProRail zijn er tientallen vervoerders (landelijk, regionaal, goederen en mensen) waarbij ProRail de verkeersleiding voert, de dienstregeling maakt en bepaalt wie wanneer waar kan rijden. Bovendien ontvangt ProRail een gebruiksvergoeding van de vervoerders, waar MET alleen geld voor het beheer en onderhoud ontvangt van de overheid.
Overeenkomsten zijn er ook; beide organisaties geven netverklaringen af en gaan toegangsovereenkomsten aan met de vervoerders. Ook was voor beide groepen herkenbaar dat er tussen Beheer&Onderhoud en Projecten regelmatig wrijving is. En beide organisaties kennen geen mensen die daadwerkelijk het onderhoud uitvoeren en aan het spoor zitten, daarvoor wordt een andere partij ingeschakeld.

Als afsluiting bezocht de groep op het Centraal Station de ‘kathedraal’, waar de Noord/Zuidlijn straks zal rijden, en de Oostlijn,  waarbij de interactie tussen renovatie en werkend vervoersysteem ter sprake kwam. Daarna vertrok de hele groep richting GVB. Er werd al wel gezegd dat deze leerzame ochtend zeker voor herhaling vatbaar is.
In de middag is er aandacht besteden aan de veranderende mobiliteit en de rol van het OV hierin. Gevolgd door een rondleiding langs de CCV waar de verschillen en overeenkomsten met de ProRail-verkeersleiding werden besproken, waarbij de gezamenlijke kamer (verkeersleiding, schakelwacht en team veilig OV in één ruimte) van GVB als erg positief ervaren werd.

Live kennissessies