Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
27 september 2013

Kennisuitwisseling Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Peter Dijk (directeur Dienst Metro), Hoite Detmar (directeur reizigers en omgeving Dienst Metro) en Zef Hemel (adjunct-directeur Dienst Ruimtelijke Ordening) ontvangen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor bezoek aan de Noord/Zuidlijn en de uitwisseling van kennis.

Live kennissessies