Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
10 maart 2016

Land – en tuinbouwers bij NZL

Het verband tussen de land- en tuinbouwsector en de Noord/Zuidlijn is wellicht niet direct evident, maar toch brengt de een netwerk van circa 40 professionals uit van de Topsector Agri&Food (uitvoeringslijn Markt en Maatschappij) van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO op 10 maart een bezoek aan Amsterdam. Ze komen met name om te leren over de communicatiestrategie die in Amsterdam gehanteerd is. In de land- en tuinbouw gaan ze immers, net als in de bouwsector, in dialoog met burgers en bedrijven in de directe omgeving.

Live kennissessies