Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
10 december 2015

Meer dan een metro

Parallelsessie MeT op het COB-congres

De Noord/Zuidlijn nadert zijn afronding. Volgens planning gaat de metro vanaf oktober 2017 rijden. Maar niet alleen ondergronds brengt de metro de stad in beweging. Ook daarboven betekent de komst van  de metro een grote verandering voor de stad.

Vanuit de Noord/Zuidlijn is onderzoek gedaan naar de kansen die de nieuwe verbinding in de stad te bieden heeft en naar de manier waarop die kansen verzilverd kunnen worden.

Ook is de gemeente Amsterdam gestart met het project De Rode Loper, een belangrijke investering die Amsterdam doet in het herinrichten van de openbare ruimte in stadsdelen Centrum en Zuid. Uitgangspunten zijn: er moet een belangrijke impuls komen voor de openbare ruimte die voldoet aan de eisen van de huidige tijd en de komst van de Noord/Zuidlijn.

Welke kansen en uitdagingen biedt de Noord/Zuidlijn de stad meer dan alleen een metro die gaat rijden? Wat betekent de metro voor veranderingen in bezoekersstromen, mogelijke economische opbrengsten, veranderingen in grondprijs of bedrijven die zich willen gaan vestigen bij in- en uitgangen van de metro? Spreker Hoite Detmar, Directeur Omgeving & Reizigers Metro en Tram, geeft tijdens het COB congres op 10 december in Delft inzicht in hoe het ondergronds bouwen meerwaarde kan bieden aan de omgeving bovengronds.

Voor meer informatie over het congres en aanmelden: www.cob.nl

 

Live kennissessies