Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
24 januari 2018

MET gastheer Dag van de Light Rail

Railforum is het platform waar nagenoeg alle railgerelateerde organisaties elkaar ontmoeten, kennis ontwikkelen en kennis delen. Leden zijn opdrachtgevers (vervoersautoriteiten), vervoerders, infrabeheerders, toeleveranciers, aannemers, kennisinstituten, maar ook ZZP-ers kunnen op persoonlijke titel lid zijn.

Al enkele keren is MET gastheer geweest van zogenaamde kenniskringen, waaronder de kenniskring Stedelijke Rail. Die organiseert 24 januari bij Metro en Tram de jaarlijkse Dag van de Light Rail.

Live kennissessies