Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
27 juni 2017

Noord/Zuidlijn-medewerkers in webinar samenwerken Neerlands diep

Vorig jaar organiseerde kennisinstelling Neerlands diep het Nd Webinar Duurzaam samenwerken vanuit de Marktvisie. Het thema samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sprak aan, wat terug te zien was in het hoge aantal kijkers. In het Nd Webinar op 27 juni 2017 staat dit thema wederom centraal, meer specifiek op de invloed van de (lijn)organisaties van de opdrachtgever en opdrachtnemer op de samenwerking in het project. Gerard Scheffrahn en Harold van Steeg van de Noord/Zuidlijn delen in dit webinar hun visie en ervaringen.

Gerard en Harold hebben veel met elkaar te maken als elkaars counterparts vanuit hun respectievelijke opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol, Gerard als directeur uitvoering vanuit gemeente Amsterdam en Harold als projectmanager bij VIA NoordZuidlijn, de handelsnaam van Visser & Smit Bouw voor het afbouwcontract. In onderstaand filmpje vertellen ze over hun beelden bij de ruimte die de lijnorganisatie moet geven aan de projectmanager. Ze zitten al enige tijd in de Nd Groep Anders Samenwerken, waar ze met andere projecten de lessen uitwisselen voor succesvolle, maar soms onconventionele manieren van samenwerken. In het webinar delen ze voor een groter publiek hun ervaringen, ook over die momenten wanneer het moeilijk wordt door de invloed vanuit hun (lijn)organisaties.

Wetenschappelijk onderzoek

Leonie Koops leidt het onderwerp in. Ze is projectmanager infrastructurele constructies en productverantwoordelijke geïntegreerde contracten bij Witteveen+Bos, en was daar betrokken bij projecten als Aanpak Ring Zuid Groningen en A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Naast dat werk doet ze onderzoek aan de TU Delft naar waardecreatie in publiek-private samenwerking. De invloed van de lijnorganisatie op de samenwerking is onderdeel van haar onderzoek.

Interessant voor jou?

In dit webinar diepen we de invloed van de (lijn)organisaties op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uit in dit webinar. Wanneer gaat het schuren, en welke patronen zie je als het moeilijk wordt? Als deelnemer bepaal je mede welke deelonderwerpen we daarbij behandelen.
Het webinar is op dinsdag 27 juni 2016 om 20.00 uur, is digitaal bij te wonen en duurt ongeveer een uur. Je kunt je inschrijven op de website van Neerlands diep. Je ontvangt vooraf nog een mail met daarin een link die je bij het webinar brengt.

 

Live kennissessies