Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
3 april 2013

onderzoek naar percepties van projectcomplexiteit

Ten behoeve van een onderzoek naar de percepties van projectcomplexiteit is door een aantal stakeholders rond dit project geënquêteerd. Van fase 1 zijn projectspecifieke resultaten beschikbaar waarin de verschillende complexiteitspercepties van de deelnemers rond de casus Vijzelgracht grafisch zijn weergegeven en inhoudelijk toegelicht. Voor fase 2 van het onderzoek zijn 5 projecten geselecteerd voor het afnemen van diepte-interviews. Doel van deze aanvullende fase is om te achterhalen waar de gemeten perceptieverschillen vandaan komen en hoe betrokkenen in de praktijk met hun complexiteitspercepties omgaan.

Inschrijven via Managementproducties

Live kennissessies