Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
30 augustus 2016

Ontmoeting VIA15 en Noord/Zuidlijn

Op dinsdag 30 augustus werd onze nieuwe vergader- en ontmoetingsruimte op Stationsplein 7 in gebruik genomen voor een kennissessie tussen het project VIA15 (versterking wegennetwerk Arnhem-Nijmegen) en MET (Noord/Zuidlijn). Rijkswaterstaat had ook de regiopartners voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Zeker 20 collega’s, naast de projectteamleden ook vanuit de provincie Gelderland, de 5 gemeenten (Zevenaar, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Montferland) en 2 waterschappen (Rivierenland en Rijn en IJssel), waren hiervoor naar Amsterdam gekomen.

Na een korte introductie van het project VIA15 door Peter van ’t Hoog van Rijkswaterstaat was de vloer aan omgevingsmanagers Kees Kaptein en Esther Hesp van Metro en Tram. Aan de hand van veel foto’s werd de huidige stand van zaken op de Noord/Zuidlijn-stations toegelicht om vervolgens kort in te gaan op de opgave waar we nog voor staan: namelijk met de partners GVB en Stadsregio Amsterdam de lijn op 22 juli 2018 in gebruik te nemen.

Vervolgens was het tijd om kort terug te blikken op het verleden, waaronder de lekkages op de Vijzelgracht tijdens het bouwen van de stations maar ook bij het vertrek van de laatste boormachine en welke lessen we daaruit hebben geleerd. Een aantal tools zoals het leefbaarheidsfonds maar ook de Vliegende Brigade en de openheid over de risico’s én de bijbehorende maatregelen tijdens het bouwproces, hebben geholpen het project in die fase weer op de rit te krijgen. Aan de hand van enkele interessante casussen, zoals bijvoorbeeld het ontwerp van de luchtschacht op de Vijzelgracht, werd gediscussieerd over in welke fase je de omgeving het beste bij je project kunt betrekken.

Daarna was het tijd voor de nodige ontspanning met een uitgebreide wandeling over het Stationseiland.
Al met al een inspirerend bezoek zoals Peter van ’t Hoog het mede namens de partners omschreef!

Live kennissessies