Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
31 maart 2016

Platform beheer en onderhoud COB

Het COB – kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik – organiseert op 31 maart de eerstvolgende bijeenkomst van het platform Beheer en Onderhoud. Dit keer zal de sessie gaan over de samenwerking tussen beheerder en markt (regievoering en rolverdeling). Vanuit Metro en Tram is Erik Bijlsma, Assetowner nieuwe rail infra, aanwezig om een presentatie te geven over de eigenaarseisen ten opzichte van projecten.

 

Live kennissessies