Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
13 februari 2014

Project A15 Maasvlakte-Vaanplein RWS

Omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat en de Noord/Zuidlijn wisselen kennis en ervaring uit vanuit hun organisatie en werkmethoden. Daarna bespreken zij casuïstiek waarbij beide groepen hun inzichten en oplossingen aandragen. Een kijkje ondergronds hoort er natuurlijk ook bij.

Live kennissessies