Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
21 november 2014

Projectleiders Soest toetsen hun aanpak aan Noord/Zuidlijn

Op vrijdag 21 november 2014 krijgt de NoordZuidlijn bezoek van een tiental projectleiders van de gemeente Soest (45.000 inwoners). Deze gemeente staat nu midden in een zeer grote ontwikkelingsopgave.
Het dorp Soesterberg wordt als gevolg van het vrijkomen van de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg herontwikkeld. Daarnaast wordt op de voormalige luchtmachtbasis binnenkort het Nationaal Militair Museum geopend. Ook worden in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug vele groene projecten gerealiseerd, zoals het aanleggen van ecologische verbindingen en de bouw van grote ecoducten over vitale infrastructuur heen. Een groot deel van de projecten die op Soester grondgebied liggen worden door de projectleiders van de gemeente Soest voorbereid, in nauwe samenwerking met de medewerkers van de buurgemeente Zeist en de Provincie Utrecht.

De projectleiders brengen een inspiratiebezoek aan de Noord/Zuidlijn en willen graag deze projectopgave toetsen aan de aanpak van de Noord/Zuidlijn.

Aan bod komt hoe de relatie met de omgeving, met name bewoners, in te richten na een betrekkelijk lange tijd van projectvoorbereiding en daardoor ervaren “stilte” bij de bewoners, na het presenteren van de eerste plannen. Daarnaast komt de interne organisatie van een dergelijke projectaanpak aan de orde. Hoe kan de integraliteit worden bewaakt? Hoe kom je tot een evenwichtige samenhangende invulling van dit her te ontwikkelen gebied? In een inspirerende sessie onder leiding van Jan Henk Tigelaar van de Dienst Metro Amsterdam komen deze aspecten aan bod.

Live kennissessies