Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
23 januari 2017

Projectspiegel projectbeheersing door Neerlands diep

Wat ging/gaat er goed, en wat kon/kan beter? Met de laatste etappe van de bouw van de Noord/Zuidlijn is stroomversnelling is het verleidelijk niet achterom, maar vooral vooruit te kijken – toch is het goed om juist nu ook stil te staan bij het proces, om zo kennis en ervaring vast te leggen. Niet alleen is dat (borgen van kennis voor Amsterdam) een expliciete opdracht die het Amsterdamse College van B&W destijds meegaf toen er groen licht gegeven werd voor de aanleg van de nieuwe metrolijn, het is ook een manier om handen en voeten te geven aan de ‘lerende organisatie’ die Metro en Tram ook ná de oplevering van de Noord/Zuidlijn wil zijn.

In opdracht van Metro en Tram organiseert kennisinstituut Neerlands diep daarom een drietal ‘spiegels’; de methodiek die door hen ontworpen is om in een paar dagen tijd de vinger op de juiste (zere) plekken te leggen en lessen te formuleren voor projectteams zelf en andere projectteams in de toekomst. Onderwerpen voor deze spiegels: projectbeheersing, systeemintegratie en Eigendom&Beheer. De spiegelsessies bestaan uit drie delen; eerst gaat het projectteam zelf aan de slag in een zogeheten zelfspiegel, daarna worden ze aan dagdeel kritisch aan de tand gevoeld door collega’s van andere projecten. Die toetsen de bevindingen uit deze diepte-interviews vervolgens aan de conclusies uit de zelfspiegel. Gaapt daar een gat, en zo ja, hoe komt dat dan? Of is het niveau van zelfreflectie en zelfinzicht dusdanig dat er een grote overlap is? Deze en andere vragen staan centraal in de slotsessie, waar zowel het projectteam van MET als de collega-spiegelaars samenkomen.

Het projectteam projectbeheersing beet 14 november het spits af. In drie uur tijd werd een grote informatiedichtheid bereikt – gesproken/gereflecteerd werd er op aspecten financiën, tijd, kwaliteit, scope, risico’s en informatie. Op 12 december zullen dezelfde mensen kritisch ondervraagd worden door collega’s van andere projecten in het land. De slotsessie volgt op 23 januari 2018.

De andere twee spiegels staan in het eerste kwartaal van 2018 op de agenda.

Live kennissessies