Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
3 april 2014

Randstadrail: Kennissessies & Debat

Sinds 2010 is RandstadRail volledig in gebruik en de resultaten zijn boven verwachting. Tijdens het ontwikkeltraject is een schat aan kennis opgedaan die van grote meerwaarde is voor de grote
infrastructurele projecten van vandaag en morgen.

Kennissessies & Debat
In inspirerende, korte kennissessies komen de grootste uitdagingen op het gebied van techniek, (bestuurlijke) omgeving en onderlinge belangen aan de orde. Hierbij staan vragen centraal
als:
• Wat zijn de ervaringen met de oplevering van een exploitatiegereed systeem?
• Hoe groot was de uitdaging van de systeemintegratie?
• Hoe ga je om met één product in twee bestuurlijke regio’s?
• Het project had bovendien de primeur van de eerste boortunnel in stedelijk gebied in Nederland. Voor welkecontractvorm is gekozen en waar moet je op civieltechnisch vlak rekening mee houden om de risico’s te beperken?
Er zijn twee sessies tegelijkertijd, u kiest eenvoudigweg het thema dat u het meest aanspreekt. Hierna volgt een levendig debat, waarbij u actief wordt uitgedaagd positie te kiezen ten aanzien van een aantal prikkelende stellingen. Het debat staat onder leiding van Hans van Grieken (vice president Business Innovation Capgemini, gastdocent Tias Nimbas, Nyenrode en TU Delft).

Meld u aan
Wilt u dit symposium bijwonen? Aanmelden kan door een mail te sturen naar symposium@ret.nl met uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

Donderdag 3 april 2014
13.00-17.00 uur kennissessies en debat
17.00-18.00 uur informele borrel

Live kennissessies