Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
13 juni 2013

Seminar Ancora Kennisgroep

Tijdens dit seminar worden vier korte praktijkcases op het gebied van Social Media behandeld. Het gaat hierbij om projectmatig werken, ontwikkelen van visie, bestuur en wijk-aanpak. De Ancora Kennisgroep is gericht op het tackelen van complexe bestuurlijke vraagstukken door middel van een vernieuwend en praktijkgericht model. Communicatie en vooral ook de inzet van Social Media speelt hierin een grote rol.

Aanmelden via info@kennisinhetgroot.nl

Live kennissessies