Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
26 juni 2017

Symposium Zuidasdok: Alleen doen is geen optie

Op maandag 26 juni organiseert projectorganisatie Zuidasdok in samenwerking met Neerlands diep een symposium waarin de samenwerkingsfilosofie van Zuidasdok en de wijze waarop we die integraal binnen het project toepassen centraal staat. Het motto is: Alleen doen is geen optie. “Wij zien het creëren van goede samenwerkingscondities niet als een keuze, maar als absolute noodzaak om een complexe opgave als Zuidasdok tot een goed einde te brengen. Met dit project werken wij aan een beter bereikbare Amsterdam Zuidas.”

Heldere leidraad voor optimale samenwerking

Vaste waarden, zoals de kwaliteit van het proces centraal stellen, werken op basis van wederzijdse redelijkheid en billijkheid, in partnerschap werken aan een gezamenlijke opgave en de daad bij het woord voegen, vormen in alle projectfasen de basis voor het creëren en versterken van een vertrouwensband. Dit is de leidraad voor de samenwerking tussen (1) de drie opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam), (2) met de ingenieursbureaus en (3) met de aannemer.

Elk van deze drie samenwerkingsrelaties wordt tijdens het symposium belicht vanuit het perspectief van de verschillende partners. Daarbij komen ook de dilemma’s en paradoxen aan de orde die gespeeld hebben en soms nog spelen, hoe de projectorganisatie daarmee omgaat en hoe de samenwerkingsfilosofie ons daarbij helpt.

Kom samen

Wij nodigen je uit om, na drie plenaire presentaties over de genoemde samenwerkingsrelaties, in een interactieve sessie met ons in gesprek te gaan over onze samenwerkingsfilosofie en de praktische toepassing ervan. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en staan open voor kritische vragen en reflecties. Om trouw te blijven aan ons motto vragen wij je om niet alleen te komen. Neem je publieke en/of private samenwerkingspartner mee. Dat maakt het symposium leuker en leerzamer.

Tijd en locatie

Het symposium vindt plaats van 13:30 tot 17:00 uur in het World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan 1 te Amsterdam (route). Je bent van harte welkom vanaf 13:00 uur. We sluiten af met een borrel. Aanmelden
kan via deze link, geef daarbij aan wie je meeneemt en je voorkeur voor de interactieve sessie.

Live kennissessies