Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
25 januari 2018

Team follow up E&B/Projectencentrum

De rve Metro en Tram, onderdeel van de gemeente Amsterdam, bereidt zich voor op de toekomst. Eigendom en Beheer (E&B) en het Projectencentrum, de pijlers waarop de organisatie steunt, moeten goed gefundeerd zijn zodat er straks een robuust bouwwerk staat dat ook zonder Noord/Zuidlijn overeind blijft. Inmiddels zijn E&B en het Projectencentrum het stadium van het filosoferen over de toekomst al lang voorbij en is het raamwerk waarbinnen de twee onderdelen gaan opereren opgezet.

Om de samenwerking tussen het projectencentrum en E&B te verbeteren zijn er al eerder stappen gezet in de rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen de verschillende processen. Om hierin nieuwe verbeterslagen te maken, organiseert het team kennismanagement binnen Metro en Tram namens Simone Boogaard (projectencentrum) en Paul Kleyn (E&B) een Team Follow Up. Binnen deze Team Follow Up staat de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen centraal. Samen met K&O/Kennismanagement is er een leuk en interactief programma ontwikkeld om hiermee aan de slag te gaan.

 

 

 

Live kennissessies