Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
18 mei 2016

Thema-avond projectmanager nieuwe stijl

Op woensdagavond 18 mei organiseert TASK een thema-avond over de Projectmanager Nieuwe Stijl. Thijs van der Steen en Harold van Steeg van de Noord/Zuidlijn delen hun ervaring met dit thema vanuit de praktijk.

Wat is een Projectmanager Nieuwe Stijl?

De (civiele) markt om ons heen verandert snel, dat heeft ook gevolgen voor de manier van werken en leiding geven voor projectmanagers. Management volgens de Nieuwe Stijl focust zich op gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De Projectmanager Nieuwe Stijl durft zaken los te laten en vertrouwt op de vakkundigheid van de professionals om hem heen. De projectmanager durft nieuwe leiderschapsstijlen te omarmen om het projectteam te stimuleren.

Sprekers

Ben Kuipers (o.a. universitair hoofddocent Universiteit Leiden) zal een theoretisch kader presenteren over nieuwe leiderschapsvormen die passen bij een Projectmanager Nieuwe Stijl. Thijs van Steen en Harold van Steeg (beiden Noord/Zuidlijn) haken in op het kader van Ben Kuipers en delen hun ervaring vanuit de praktijk. Thijs van Steen heeft een opdrachtgevende rol (Gemeente Amsterdam Metro en Tram) en Harold van Steeg heeft juist een opdrachtnemende rol (VIA NoordZuidlijn) in het project.

Inschrijven kan via TASK.

Live kennissessies