Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
27 februari 2014

In gesprek met Waternet over 10 lessen Noord/Zuidlijn

Het management van Waternet heeft interesse in het rapport over de 10 geleerde lessen van de Noord/Zuidlijn. Niet zozeer de financiën als wel de rolzuiverheid opdrachtgever – opdrachtnemer speelde een grote rol. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Live kennissessies