Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
28 november 2013

Workshop Dienst Metro en Rijkswaterstaat

Manon Raats (Dienst Metro) verzorgt een workshop voor de afdeling communicatie van Rijkswaterstaat Zuid. Belangrijk is hierbij de uitwisseling van kennis en ervaring tussen beide organisaties over omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement.

Live kennissessies