Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
13 juni 2013

A’dam Aantrekkelijk Bereikbaar

In de MobiliteitsAanpak van Amsterdam wordt geschetst hoe we Amsterdam ook in de toekomst bereikbaar willen houden en meer aandacht willen geven aan het verbeteren van de openbare ruimte.

Het stuk geeft de hoofdlijnen en nieuwe accenten aan van het mobiliteitsbeleid voor de langere termijn weer. Delen van het mobiliteitsbeleid zijn parallel al uitgewerkt. Het gaat dan onder andere om het Taxibeleid, Touringcarbeleid, P+R beleid, de Visie op het lokaal en regionaal OV, de Meerjarenplannen Verkeersveiligheid en Fiets en het parkeerplan. Een visie op de netwerken (plusnetten) is in het document zelf uitgewerkt.

Op 13 juni 2013 is de MobiliteitsAanpak vastgesteld door de Gemeenteraad. De ingediende amendementen zijn verwerkt in de bijgaande definitieve versie van de MobiliteitsAanpak (Amsterdam Aantrekkelijk en Bereikbaar).

Reacties

Geef een antwoord

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

keer bekeken