Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
28 juni 2016

Monitoring in de praktijk – ervaringen met grote infraprojecten

Samenvatting

Binnen CUR/COB zijn in de periode 2009-2015 aanzienlijke inspanningen geleverd om duidelijke richtlijnen en aanbevelingen op te stellen voor het ontwerpen en monitoren van bouwputten in stedelijke omgeving. Bij A2 Maastricht, Spoorzone Delft en de Noord/Zuidlijn werd de monitoring uitgewerkt volgens deze richtlijnen en aanbevelingen. Ondanks het gelijke uitgangspunt, waren de monitoringssystemen en de verkregen resultaten onderling soms sterk verschillend. Op diverse punten werd geconstateerd dat de monitoring geoptimaliseerd kon worden. Experts van deze projecten hebben daarom samengewerkt met het COB om hun ervaringen openbaar beschikbaar te stellen voor alle belanghebbenden: daarmee wordt voorkomen dat de geleerde lessen uitsluitend blijven hangen binnen een select groepje van aan deze projecten verbonden mensen, en dat grote binnenstedelijke projecten in de nabije toekomst weer van begin af aan moeten beginnen.

Dit rapport gaat voor de drie prakijkprojecten uitgebreid in op de monitoringsfilosofie, de resulterende monitoringsstrategie en de (technische en procesmatige) invulling. ook de doorgevoerde wijzigingen in het monitoringsproces gedurende de loop van het project komen aan de orde. Er is veel aandacht voor praktijkervaringen, waarbij zowel geboekte successen als tegenvallers worden besproken. Het rapport geeft daarnaast een samenvatting van de monitoringsaspecten die in alle/meerdere praktijkprojecten terugkeren en die nuttig kunnen zijn als advies naar toekomstige bouwprojecten. De publicatie is geschreven voor iedereen die aan opdrachtgever- of opdrachtnemerszijde betrokken is bij het risicomanagement van (grote) ondergrondgerelateerde projecten.

Downloaden

Een leesbare versie van het document kunt u gratis downloaden.
Wilt u het originele rapport ontvangen, dan kunt u die bij het COB bestellen.

Reacties

Geef een antwoord

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

keer bekeken