Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
26 november 2014

Overzicht metrostudies

Overzicht (belangrijkste) metrostudies Amsterdam tussen 1991 – 2014
Dienst Ruimtelijke Ordening, Cor van Hierden d.d. 26 november 2014

In de periode 1991 – 2014 zijn voor het Amsterdamse metronetwerk diverse studies uitgevoerd. Om hier een beeld van te krijgen is dit “Overzicht (belangrijkste) metrostudies tussen 1991 en 2014” opgesteld. In dit overzicht worden de studies kort inhoudelijk beschreven waarbij ook de conclusies en besluiten kort staan vermeld. Mede op basis van deze conclusies en besluiten is een eerste selectie gemaakt van metrostudies die wel of niet interessant zijn om verder te verkennen (laatste kolom met kleurscores groen en rood). Hierbij wordt opgemerkt dat getracht is een zo compleet mogelijk beeld van de relevante metro studies en projecten te geven zonder daarbij te streven naar volledigheid.

Reacties

Geef een antwoord

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

keer bekeken