Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
14 juni 2013

Visiedocument online strategie Noordzuidlijn

Visiedocument webstrategie Noord/Zuidlijn | Dienst Metro
Visiedocument over de webaanpak van de Noord/Zuidlijn gedurende 2010-2013

Auteurs: Alex Sheerazi, manager Communicatie Dienst Metro en Freddy Elink Schuurman, webmanager Dienst Metro
Datum: 11-06-2013

Samenvatting
Het doel van dit visiedocument is tweeledig. In de eerste plaats beschrijft het de visie, strategie en uitvoering van het online communicatie- en reputatiemanagement van de Dienst Metro. Het schetst op hoofdlijnen de stand van zaken anno 2012/13, en de bevindingen en ervaringen die opgedaan zijn tijdens het avontuurlijke traject dat sinds de start begin 2010 afgelegd is. Dit om de opgedane kennis met anderen te delen, erover te discussiëren, te verrijken en te verdiepen. Tegelijkertijd is dit document bedoeld om knelpunten aan te geven die wij zijn tegengekomen bij de ontwikkeling van een integrale online strategie. Wij stellen op basis van onze eigen ervaringen het in heel veel (overheids-)organisaties staand communicatiebeleid ter discussie. Beleid gebaseerd op klassieke overtuigingen die naar onze mening onvoldoende antwoord geven op de veranderende samenleving, de eisen die burgers stellen aan de (communicatie van) de overheid en de ontwikkeling van het web.

Reacties

Geef een antwoord

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

keer bekeken