Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.
31 oktober 2013

Boortunnel Noord/Zuidlijn wint Schreudersprijs 2013

De boortunnel van de Noord/Zuidlijn heeft de Schreudersprijs 2013 gewonnen. Op het jaarlijkse congres van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) kreeg Hoite Detmar, directeur Omgeving & Reizigers van Dienst Metro de prijs overhandigd door juryvoorzitter prof.ir. Johan Bosch. De Schreudersprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een bijzonder ondergronds bouwproject. De Noord/Zuidlijn kreeg de prijs omdat dit project als belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van de boortechniek in Nederland wordt gezien. Nooit eerder werd er in Nederland in zo’n gevoelige omgeving en onder bewoonde huizen doorgeboord.

Uitvoering grensverleggend
Hoite Detmar: “Wij waren al trots op het resultaat dat we in de lastige Amsterdamse omstandigheden hebben gerealiseerd, dus we zijn extra trots – met name op onze boorders – dat dit beloond wordt met deze prijs”. De boortunnel van de Noord/Zuidlijn is weliswaar niet de eerste boortunnel in Nederland, maar de uitvoering ervan is wel grensverleggend geweest. “De techniek die in Amsterdam werd toegepast was beproefd; voor het eerst is echter in slappe grond, vlak langs diverse oude monumentale panden en zelfs onder bewoonde huizen met bezorgde Amsterdammers doorgeboord.”

schreuder klein
Hoite Detmar, Paul Janssen en Joost Joustra nemen de Schreudersprijs in ontvangst.

Innovatieve technieken
Om dit mogelijk te maken is een aantal innovatieve technieken toegepast: het op ongekende schaal monitoren van de omgeving en het terugkoppelen van die informatie naar de boormachines, de voorspellingen van de invloed van het boorproces op de omgeving, de boormachines die voor zakkingsbeheersing zijn geoptimaliseerd en de toepassing van compenserende maatregelen (compensation grouting) onder paalfunderingen.

Techniek en vakmanschap
Dankzij deze technieken en het vakmanschap van de boorders en alle andere betrokkenen, is met minimale schade een tunnel aangelegd dwars door het hart van de hoofdstad. Een tunnel die zonder boortechniek ondenkbaar zou zijn geweest en die, als nieuw praktijkvoorbeeld van de stand-der-techniek, de weg bereidt voor nieuwe projecten waarbij in lastige (stedelijke) omstandigheden hoogwaardige infrastructuur moet worden ingepast.

Meer achtergrondinformatie met de gebruikte technieken en de lessen zijn in onze bibliotheek te vinden.

Reacties

Reacties zijn gesloten.

keer bekeken

Gerelateerde artikelen

De bouw van zinktunnelsWaarom juist nu een congres over boortechniek?Congres Tunnelboren Noord/ZuidlijnNoord/Zuidlijn genomineerd voor de SchreudersprijsStrukton wint International Tunnelling Award voor Noord/ZuidlijnEffecten ondergronds bouwen op oude huizen beter voorspelbaar