Op de kenniswebsite delen en verrijken we de opgedane kennis rondom de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo bereiken we de metrobouwers, projectmanagers en communicatiedeskundigen van de toekomst en zullen de lessen van de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk beklijven en handvatten bieden aan medewerkers van andere grote infrastructurele werken nu en in de toekomst.

Een boor die Molly heet – het belang van rituelen in de bouw

Een naam geven aan de tunnelboormachines van de Noord/Zuidlijn is niet ‘zo maar’ een leuke gebeurtenis, het is een belangrijk ritueel waarvan het belang niet onderschat moet worden. Dat stelt organisatiewetenschapper Leonore van den Ende in het onderzoek waarop ze vorige week aan de Vrije Universiteit promoveerde.

Kennisdelen met jonge professionals

Jonge professionals in het onderwijs en onderzoek vormen één van de drie pijlers van het kennismanagement-programma van Metro en Tram, naast de kenniswebsite en de kennissessies die we zelf of in samenwerking met anderen organiseren. Dit uit zich in een groeiend programma van promotieonderzoek, afstudeeronderzoeken, stages en traineeships.